Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 831   Vol. 22 No. 14   May 18, 2018

Research and reports


Tissue-engineered bone materials

Sustained-releasing performance of polymethyl methacrylate bone cement carrying antituberculosis drugs in vitro

Yuan Hu-cheng, Shi Shi-yuan, Ma Wen-xin, Yang Xiao-ying, Wang Jia-ming, Wang Zi-li

[ Full text ]


Dispersion degree of a small-dose bone cement

Sun Hai-bo, Qi Ming, Hai Yong, Wang Xin-kuan, Zhang Wu-jun, He Ying-hua, Li Hua, Zhang Guo-fu, Zhao Ji-yang, Cao Lian-xu

[ Full text ]


Constructing nanosized cell-type tissue-engineered bone for repair of mandibular bone defects

Li Dong-mei, Liu Xin-hui, Li Qing-xing

[ Full text ]


Tissue-engineered cartilage materials

Tissue-engineered cartilage implantation for the treatment of full-thickness knee cartilage defects

Feng Wen-zhe, Lu Wei, Xu Jian, Zhu Wei-min, Ouyang Kan, Peng Liang-quan, Liu Hai-feng, Li Hao, Chen Kang, Li Ying

[ Full text ]


Tissue-engineered oral materials

Bonding effects of different adhesive materials with no ferrule effect in the dental restoration with CAD/CAM-fabricated one-piece fiber post-and-core after bypass obturation of oval root canals

Qi Lu, Wang Xing, Wu Pei-ling

[ Full text ]


Effects of collagen-bioactive glass-polycaprolactone scaffold on proliferation, migration and differentiation of human dental pulp cells

Pan Fu-qin, Liu Jian-hui, Pang Yin, Qiu Yan-li, Zhou Jing, Li Qi, Cai Chun-yi

[ Full text ]


Influence of arch curvature and all-ceramic materials on fatigue life of fixed bridges: a finite element analysis

Lu Xiao-feng, Ling Li, Dong Ning

[ Full text ]


Clinical application of three-dimensional printing implant template in the restoration of free-end missing teeth     

Zhao Dian-cai, Nie Yu-jie, Ouyang Shan, Lin Xiao-hui, Hu Xi-juan

[ Full text ]


Nanobiomaterials

Acceleration of wound healing by a porous collagen/silk fibroin scaffold carrying zinc oxide nanoparticles     

Li Qing, Quan Ren-fu, Chen Li-hong, He Li-hong, Chen En-liang, Hu Hua-hui, Zheng Xuan

[ Full text ]


Construction of nano-silver coating on pure titanium surface and its antibacterial effect on Staphylococcus aureus

Wang Fu-chao, Wang Ming-wei, Li Hua-zhuang, Wang Shan-tao, Zhao Guang-zong

[ Full text ]


Preparation and physicochemical characterization of levofloxacin-loaded poly(lactic-co-glycolic acid) nanoparticles

Peng Xu-feng, Luo Wen-qiang, Zhang Xin-ru, Wang Ji-hong

[ Full text ]


Drug-releasing materials

Properties of a liposomes-mediated thermo-sensitive alginate/ alpha-tricalcium phosphate/collagen I composite hydrogel   

Xie Yi-gang, Li Xiao-li, Chen Chang-sheng, Liao Zhen-hua, Liu Wei-qiang

[ Full text ]


Poly(lactic acid) electrospun fiber membranes carrying gemcitabine hydrochloride inhibit the growth of bone tumor

Liu Xing-zhi, Xiang Yi, Ju Xiao-jing, Cui Wen-guo, Shi Qin

[ Full text ]


Techniques and methods


Material biocompatibility

Preparation and biocompatibility of polyethylene glycol hydrogels auto-recruiting transforming growth factor beta1

Ju Xiao-jing, Pan Guo-qing, Liu Xing-zhi, Sun Shu-jin, Huang Li-xin, Shi Qin

[ Full text ]


A new self-convertible inferior vena cava filter: in vivo experimental evaluation

Gao Xi-xiang, Zhang Jian, Gu Yong-quan, Guo Lian-rui, Tong Zhu, Li Li-qiang, Li Jian-xin, Feng Zeng-guo

[ Full text ]


Artificial cornea preparation using collagen/chondroitin sulfate/fibroblast growth factor composite film

Mao Bao-liang, Hu Bin, Jia Lei, Shan Heng-yue, Li Xiang, Wang Ying, Yuan Wan-juan, Zhang Feng-chao, Chen Jing-hua

[ Full text ]


Osteoclast activity of MG63 cells on silicon doped zirconia films prepared by cathodic arc deposition

Zhang Shai-lin, Cheng Xiang-yu, Shi Ji-xiang, Zhou Qiang, Shi Wen-jun, Liu Fu-ying, Ji Bin

[ Full text ]


Spectral characteristics of burning moxa sticks

Guo Yuan, Xu Xue-mei, Yin Lin-zi, Ding Yi-peng

[ Full text ]


Review and special topics

Stem cells combined with three-dimensional scaffolds for the treatment of osteoporotic bone defects

Yuan Wei-jian, Wang Chen-yu, Li Chen, Yang Fan, Wang Zhong-han, Li Zu-hao, Qin Yan-guo, Liu He, Wang Jin-cheng

[ Full text ]


Composite scaffolds for bone tissue engineering: application review and future direction   

Xu Gui-wen, Wurikaixi Aiyiti, Teng Yong

[ Full text ]


Repair materials for bone defects: present status, needs and future developments

Zhou Si-jia, Jiang Wen-xue, You Jia

[ Full text ]


Biocompatibility of fully biodegradable polylactic acid and its copolymers: present and future applications

Shen Xin, Liu Xue, Su Feng, Chen Zuo-sheng, Li Su-ming

[ Full text ]


Application of nanostructured bioactive glasses in oral tissue regeneration

Xie Meng-sheng, Li Xiao-jie

[ Full text ]


Adipose tissue engineering construction using adipose-derived stem cells and scaffolds in breast reconstruction

Guo Xiao, Feng Rui

[ Full text ]


Types and properties of injection-molded thermoplastic denture base resins   

Long Yan-ming, Li Xiao-jie

[ Full text ]


Research and application of the reamer-irrigator-aspirator

Li Hai-feng, Gu San-jun, Yin Qu-dong

[ Full text ]


Evidence-based medicine

Absorbable material versus Kirschner wire fixation for fractures of the lateral humeral condyle in children: a Meta-analysis

Chen Xing-guang, Lu Min-hua, Lu Lin, Wang Xiao-dong,   Zou Cheng-da, Pu Chong

[ Full text ]

分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org