Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 854   Vol. 22  No. 33  November 28, 2018

Research and reports


Bone marrow stem cells

Viability of bone marrow mesenchymal stem cells in inflammation-induced ischemia-reperfusion environment

Zhang Ni, Chen Lan-ying, Li Xue-liang, Guan Zi-yi, Fang Cong, Zhou Meng-jing, Luo Ying-ying, Liu Rong-hua

[ Full text ]


Effects of recombinant human granulocyte colony-stimulating factor on CXC chemokine receptor 4 expression and chemotaxis in bone marrow microenvironment   

Wang Jin, Niu Ben, Ma Xiao-rong, Zhang Wang-gang

[ Full text ]


Hepatic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells induced by additional growth factors inhibits chronic liver fibrosis   

Xiang Jun-xi, Liu Peng, Yang Li-fei, Su Jing-bo, Zhang Xu-feng, Liu Xue-min, LüYi

[ Full text ]


Morphological characteristics of bone marrow mesenchymal stem cells differentiating into chondrocytes in vitro     

Wang Zhi-cong, Liu Yue-hong, Zhou Qing, Chen Xi, Zhou Yu, Sun Hui-jun, Liu Mo-zhen

[ Full text ]


Adipose-derived stem cells

Transplantation of adipose-derived stem cells combined with collagen bioengineering scaffold upregulates vascular endothelial growth factor expression in rats with chronic refractory wound   

Zhuang Jing, Yang Yu, Ding Li, Zheng Qing-jian

[ Full text ]


Bone defect repair with bone morphogenetic protein 14 transfected adipose-derived stem cells seeded onto a silk fibroin/hydroxyapatite scaffold   

Ding Tao, Tang Feng-lin, Lu Miao, Gu San-jun, Wang Jian-bing, Liu Hao

[ Full text ]


Effects of adipose-derived mesenchymal stem cells on fibroblast proliferation in mouse scleroderma lesions and underlying mechanisms   

Wang Wei, Huang Yu-cheng, Chen Yan-hui

[ Full text ]


Umbilical cord and umbilical cord blood stem cells

Feasibility of mixed human AB serum to expand human umbilical cord mesenchymal stem cells in vitro     

Hou Ping, Li Xiao-feng, Li Wei-wei, Li Jian-ping

[ Full text ]


Embryonic stem cells

Biological characteristics of human placental mesenchymal stem cells isolated using two culture methods: a comparative study

Zhang Fei, Wang Wu, Li Hui-juan, Liu Ya-fei, Zhang Bao-gang, Pei Fu-qiang, Shao Qing-wei, Wu Zhong-yan

[ Full text ]


Techniques and methods


Stem cell transplantation

Co-transplantation of umbilical cord blood mesenchymal stem cells and haploidentical hematopoietic stem cells for treatment of severe aplastic anemia     

Ren Juan, Zhao Juan, Wang Xiao-ning

[ Full text ]


Transplantation of human umbilical cord mesenchymal stem cells for mouse skin ulcer

Li Mao, You Cheng-dong, Huang Wen

[ Full text ]


Effects of intravenous transplantation of human umbilical cord blood mesenchymal stem cells on conversion of intra- and extra-cardiac monocyte-macrophages M1/M2 subtypes in mice with acute myocardial infarction

Peng Yi, Chen Bing-quan, Zhao Ji-ling, Peng Zhi-yong, Xu Wei-fang, Yu Guo-long

[ Full text ]


Human urine-derived stem cells transplantation for treatment of myocardial infarction in rats   

Sun He-yuan

[ Full text ]


Stem cell culture and differentiation

miR-124 facilitates the proliferation and differentiation of neural stem cells by inhibiting the Notch pathway

He Pin, Guo Fu-qiang

[ Full text ]


Compatibility of nasal mucosa-derived ectomesenchymal stem cells and calcium phosphate cement in vitro

Shi Wen-tao, Dai Yao, Chen Ping-bo, Bi Shi-qi, LüDe-ming, Lu Hao, Zhang Zhi-jia

[ Full text ]


Calcitonin gene-related peptide regulates proliferation and osteogenic differentiation of synovial mesenchymal stem cells   

Deng Rui, Pan Fu-wen, Han Yao-guang

[ Full text ]


Expression of Toll-like receptor 4 in dental pulp stem cells under the stimulation of lipopolysaccharide and Streptococcus mutans     

Liu Ying, Gao Jie, Wu Bu-ling

[ Full text ]


Three kinds of mesenchymal stem cells: differentiating into neuron-like cells   

Yang Ying, Xu Qian, Wang Hui-ling, Yao Min-xiu

[ Full text ]


Ginsenoside Rg1 protects against hydrogen peroxide induced damage to bone marrow-derived endothelial progenitor cells   

Jiang Wen-jie, Liang Xue-mei

[ Full text ]


Basic experiments of stem cells

The characteristics and significance of non-clonal chromosome aberrations in the in vitro expanded NK cells   

Li Yu-long, Huang Zhou-feng, Zhang Lei, Wu Cheng-ye, Cheng Wei, Dong Xiao-yan, Zhu Zun-min, Sun Kai

[ Full text ]


Optimal temperature and storage time span for cryopreservation of platelets   

Yang Zhen-yu, Li Zheng-fa, Fu Ling-mei, Zhu Xiang-ming

[ Full text ]


Review and special topics

Mesenchymal stem cells for treating osteogenesis imperfecta: directly differentiating into functional cells or functioning via paracrine mechanism?

Wang Zi-han, Liu Yi, Ju Ming-yan, Li Guang

[ Full text ]


Mesenchymal stem cells for cartilage repair in osteoarthritis   

Zhang Shuang, Liu Shi, Wang Yu-feng, LüChan, Li Bao-ling, Wang Ping, Cong Jun, Zhu Zhi-qiang

[ Full text ]


Mechanism of stretch-activated ion channels in mechanotransduction of mesenchymal stem cells   

Su Hao, Jia Xiao-ling

[ Full text ]


Mechanism and application of stem cell transplantation in the treatment of ischemic stroke   

Zhang Dong-lin, Li Dan, Wang Min-juan

[ Full text ]


Treatment of complex anal fistula with adipose-derived stem cells: roles and mechanisms

Liu Yan-ni, Ni Min, Zhang Rui, Huang Xiao-bo, Zhou Chun-gen, Jiang Bin

[ Full text ]


Stem cells inside and outside of the lung for lung repair: roles, functions and existing problems

Chen Yan, Liu Xian

[ Full text ]

分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org