Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 826   Vol. 22  No. 5   February  18, 2018

Research and reports


Bone marrow stem cells

Icariin with different concentrations promotes osteogenic differentiation of human bone marrow mesenchymal stem cells   

Wu Xi, Peng Rui

[ Full text ]


Combination of hyaluronic acid and bone marrow mesenchymal stem cells promotes cardiac function after myocardial infarction   

Shang Qing-qing, Zhou Jian-ye, Li Kai, Sun Jia-kang, Meng Jian, Li Jun

[ Full text ]


Menadione-7 induces the differentiation of rat bone marrow stromal cells in vitro   

Xu Bing, Liu Yuan

[ Full text ]


Techniques and methods


Stem cell transplantation

Genetic haploidentical peripheral blood stem cell transplantation for treatment of myelodysplastic syndrome: a 2-year follow-up visit of 21 cases   

Wan Ding-ming, Liu Yu-ye, Cao Wei-jie, Xing Hai-zhou, Xie Xin-sheng, Wang Dao, Zhang Su-ping, Li Li, Chen Xiao-na, Sun Lin-lin

[ Full text ]


Mild hypothermia with subarachnoid transplantation of neural stem cells to repair spinal cord injury in rats

Zhang Jian-jun, Wang Dong, Shi Huan-chang, Yang Wei-shan, Wang Lin

[ Full text ]


Bone marrow mesenchymal stem cell transplantation inhibits apoptosis in the rat spinal cord injured by acrylamide   

Sun Jing-song, Zhou Xue-ying, Qu Shu-xian, Bu Tong-jing, Li Shuang-yue

[ Full text ]


3D-cultured umbilical cord mesenchymal stem cells for treatment of type 1 diabetes: therapeutic effects and immunomodulatory mechanism     

Liu Ke-na, Li Dong, Yang Guang-sheng

[ Full text ]


Human amnion epithelial cell transplantation provides a local repair of liver damage induced by carbon tetrachloride in mice   

Liu Mo-ning, Zhang Yu-kun, Li Yan, Cao Gui-fang, Bai Li-heng

[ Full text ]


Transurethral injection of autologous adipose-derived stem cells for urinary incontinence after radical prostatectomy       

Mo Fei, Shen Hong-chun, Xu Ya-hong, Li Jian, Zhao Qi-hua, Luo Shun-wen, Lu Yi, Liu Yang, Jia Zhi-gang

[ Full text ]


Co-transplantation of endothelial progenitor cells and hepatocyte stem cells launches a counterattack against liver fibrosis in rats     

Guo Can-can, Lan Ling, Liu-ran, Qin Ling-yun, Liu Bo-wei, Xu Meng-yang

[ Full text ]


Intrasplenic co-transplantation of fetal hepatic progenitor cells and transforming growth factor beta 1 induced hepatic stellate cells ameliorates acute liver injury     

Aimaiti Yasen, Jin Xin, Chen Zi-xin, Li De-wei

[ Full text ]


Stem cell culture and differentiation

Biocompatibility of human amniotic mesenchymal stem cells with human acellular amniotic membrane scaffold     

Yang Ji-bin, Zhu Xi-zhong, Xiong Hua-zhang, Li Yu-wan, Jin Ying,Liu Yi

[ Full text ]


Growth and proliferation of human urine derived stem cells in three kinds of culture media     

Hamulati Tusong, Zhao Chang-hui, Maimaitiaili Maituoheti, Ma Jun, Wang Feng, Mulati Rexiati

[ Full text ]


Effect of cold storage time on cellular viability of umbilical cord mesenchymal stem cells   

Yan Shan-shan, Li Yi-jia, Chen Xi, Liu Li-jun

[ Full text ]


Effect of primary tooth root resorption on the isolation of dental pulp stem cells from primary teeth   

Zou Zhi-qun, Yang Xiao-yu, Zhao Xiu-lan, Ma Yu-shi, Sun Jing-chen

[ Full text ]


Effects of morinda officinalis oligosaccharide on the proliferation, differentiation and paracrine of vascular endothelial progenitor cells

Feng Ya-li, He Hong-tao, Miao Hua-wei, Duan Hui-jie, Dong Yan-ping, Geng Bin, Zhang Tie-jun

[ Full text ]


Tripterygium wilfordii polysaccharide induces differentiation of pancreatic stem cells into islet-like cell clusters

Cen Yan-hui, Li Zhong-hua, Jia Wei, Yang Rui, Bao Juan, He Guo-zhen, Wu Xiao-jun, Zhong Jing, Deng Hui-feng, Shi Lei

[ Full text ]


Evidence-based medicine

Mesenchymal stem cell transplantation improves the prognosis of ischemic stroke: a Meta-analysis   

Xu Fan, Lei Ming, Long Long, Gong Qi-hai, Gao Jian-mei

[ Full text ]


Review and special topics

Stem cell models for commercialization   

Ke Min-xia, Ji Meng, Wang Hao, Hong Dan-ping, Wu Yue-hong, Qi Nian-min

[ Full text ]


Strategies for promoting the differentiation of cardiac stem cells into cardiomyocytes

Wang Lei, Chen Xu-xiang, Wu Quan-hua, Wu Hao, Long Hui-bao, Hou Jing-ying, Wang Tong

[ Full text ]


A feasible study of human amniotic mesenchymal stem cells for prevention and treatment of amniotic fluid embolism

Zhang Li, Wang Yu-dan, Xie Cheng-ming, Yu Jian

[ Full text ]


Stem cell repair of intrauterine adhesions: preliminary achievements and clinical translation

Zhan Xin-lu, Zhou Meng-ni, Tan Bu-zhen

[ Full text ]


Human Wharton’s Jelly-derived mesenchymal stem cells: advances and prospects in directional differentiation   

Shi Qin, Yang Xiao-qing, Zhang Yu-quan

[ Full text ]


Stem cell-derived exosomes in regenerative medicine: research progress and applications

Zhang En-guo, Chen Shang-ya, Yang Ye, Du Zhong-jun, Shao Hua

[ Full text ]


Microenvironmental cues influence the reprogramming of somatic cells to induced pluripotent stem cells   

Chen Zhong-yao, Cao Ze-yu, Huang Yan, Ji Jing, Chen Xiao-fang

[ Full text ]


Effects of extracellular matrix stiffness and thickness on cell growth   

Li Shan, Liu Xiao-yi, Sun Yan, Zhao Feng, He Jing-wen

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org