Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 870   Vol. 23  No. 13   May 8, 2019

Research and reports


Bone marrow stem cells

Conditioned medium derived from bone marrow mesenchymal stem cells with inflammatory activation regulates inflammatory response to acute radiation-induced intestinal injury

Zheng Yue, Ma Faxin, Li Jinliang, Lu Quan, Luo Yujun, Sha Weihong, Chen Hao

[ Full text ]


Bone marrow mesenchymal stem cell transplantation combined with Lindera glauca leaf extract attenutes inflammation after spinal cord injury   

Cheng Jianping, Li Hua, Li Xiongjie

[ Full text ]


Preincubation with low-concentration hydrogen peroxide enhances anti-oxidative stress ability of bone marrow mesenchymal stem cells   

Yuan Dajiang, Peng Wuxun, Zhang Fei, Wang Zhenwen, Zheng Yinggang

[ Full text ]


Adipose-derived stem cells

Effects of perfluorotributylamine/alginate/bioglass biomaterials on viability and osteogenic differentiation of adipose-derived stem cells     

Luo Kai, Yang Yafeng, Ma Teng, Xia Bing, Huang Liangliang, Huang Jinghui, Luo Zhuojing

[ Full text ]


Construction of a tissue-engineered urethral scaffold using adipose-derived stem cells combined with biodegradable materials in vitro

Shi Jianguo, Wang Weining, Li Chunwu, Bai Xinyu, Chen Yudong

[ Full text ]


Umbilical cord and umbilical cord blood stem cells

Regulatory effect of human umbilical cord mesenchymal stem cells-derived exosomes on macrophage polarization   

Song Yuxian, Zhang Dongya, Xu Yujun, Hou Yayi, Ni Yanhong

[ Full text ]


Human umbilical cord mesenchymal stem cells combined with immunotherapy for the treatment of type 1 diabetic mice

Guo Bo, Liu Jia, Cui Xiaolan, Shi Han, Zhang Sheyi, Wang Jia, Shan Xia, Wang Yizhong

[ Full text ]


Tumor stem cells   

ciRS-7 regulates the stemness of cervical cancer stem cells: effects and mechanisms   Cheng Haiyan, Long Heming, Xie Xiaoying, Li Feng

[ Full text ]   


miR-142-3p effect on the stemness of bladder cancer stem cells via regulation of S1PR3

Qi Minjun, Wu Xiaopeng, Zhou Zhongxing, Jiang Xiaodong

[ Full text ]   


Long non-coding RNA H19 promotes proliferation and invasion of gastric cancer stem cells

Xia Rongjun, Ou Yingfu, Xing Weishan, Zheng Linlin, Yu Shengjin, Lin Lijuan

[ Full text ]   


Techniques and methods


Stem cell transplantation   

Neuroprotective effect and mechanism of human umbilical cord blood mesenchymal stem cells on hypoxic-ischemic brain injury in neonatal rats   

Zhou Yu, Mo Guoliang, Zhao Jing, Fang Ping

[ Full text ]   


Mild hypothermia combined with adipose-derived mesenchymal stem cells protects hepatic function in hepatic ischemia-reperfusion injury   

Liu Jian, Li Li, Wang Xiaochuan, Zhang Shengning, Li Laibang, Mang Yuanyi, Gao Yang, Chen Yonglin, Ren Gang, Li Wang

[ Full text ]   


Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for severe aplastic anemia in 10 cases

Wei Yuanfeng, Wei Zhongling, Yang Yuqiong, Qi Jing, Yan Jiawei, Huang Dongping

[ Full text ]   


Combination of resveratrol and fetal liver stem cell transplantation for treatment of liver cirrhosis in rats

Wang Yuxuan

[ Full text ]   


Resveratrol combined with endothelial progenitor cell transplantation for treatment of cadmium-induced renal injury in rats   

He Lijuan, Ma Chunlei, Shen Yulan, Zhao Guohong

[ Full text ]   


Stem cell culture and differentiation

Stem cells from human exfoliated teeth combined with fibrin facilitate bone regeneration in a rat periodontal bone defect model   

Xu Li, Song Hao, Kang Jie, Jia Guotao, Chen Chao, Wang Wei, Wang Yan, Zhang Nan, Han Fabin

[ Full text ]   


Identification of islet-like structures differentiated from bone marrow mesenchymal stem cells induced by pancreatic tissue lysate   

Liu Hongjing, Wang Huifeng, Wei Yashu, Zhao Wenjing, Chen Weiping

[ Full text ]   


Basic experiments of stem cells

Pre-clinical acute toxicity of an immortalized human hepatocyte cell line HepZJ   

Lu Yangzhou, Li Shao, Jiang Hua, Li Wei, Gao Yi

[ Full text ]   


Effects of prostaglandin E2 in the co-culture of anterior cruciate ligament fibroblasts and synoviocytes

Cai Linyi, Pi Caixia, Xie Jing

[ Full text ]   


Lentiviral vector-mediated overexpression of miRNA-1 in L6 myoblasts: cell proliferation, differentiation and histone deacetylase expression

Gong Hewei, Liu Chengwei, Liang Bingsheng, Li Gang

[ Full text ]   


Review and special topics

Eph/ephrin signaling pathway and neural stem cell proliferation and differentiation

Liu Zheng, Shao Ziwei, Yuan Wenhua, Shen Wei, Feng Xiaofei, Zhou Haiyu

[ Full text ]   


A new choice for regenerative medicine treatment: mesenchymal stem cell-derived exosomes

Gao Kun, Zhu Wenxiu, Liu Weidong, Yu Weiji, Wang Lixin, Cao Yafei

[ Full text ]   


Heterogeneity of periodontal ligament stem cells: current status and prospects   

Feng Qihao, Shen Mengjie, Yang Kun, Liu Qi

[ Full text ]   


Mesenchymal stem cell-derived exosomes in lung diseases   

Zhong Yulan, Gan Xin

[ Full text ]   


Treating femoral head necrosis by directed differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells: application and evaluation

Zhao Jun, Zhang Xiaofeng, Xu Xilin, Wang Zhengchun, Fang Xiangchun, He Xuefeng, Xie Xinsheng, Zhang Cheng

[ Full text ]   

分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org