Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 862   Vol. 23  No. 5   February 18, 2019

Research and reports


Bone marrow stem cells

Knockdown of foxM1 strengthens osteogenic differentiation ability of bone marrow mesenchymal stem cells

Chen Qingui, Zeng Mian, He Wanmei, Zhang Lishan, Zheng Haichong

[ Full text ]


Lipopolysaccharides affect osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells derived from ob/ob mice   

Liu Dayong, Zhou Weiwei, Xiao Rui, Wang Meirui, Zhao Mengming, Jia Zhi

[ Full text ]


Expression of recombinant Nkx2.5 and its effect during human bone marrow mesenchymal stem cells reprogramming into cardiomyocytes   

Mai Liping, Yang Xiangyu, Wu Yueheng, He Guodong, Li Xiaohong

[ Full text ]


Bushen Huoxue Recipe extract at the optimal concentration promotes the proliferation of bone marrow mesenchymal stem cells of Sprague-Dawley rats     

Wei Rong, Wen Xin, Wang Li, Wei Zhiyong

[ Full text ]


Bone marrow mesenchymal stem cell conditioned medium with inflammatory activation for repair of radiation-induced IEC-6 cell injury

Li Jinliang, Luo Yujun, Ma Faxin, Zheng Yue, Lu Quan, Zhou Weijie, Zhang Chen, Sha Weihong, Chen Hao

[ Full text ]


Adipose-derived stem cells

Repair of liver injury in rats by adipose-derived mesenchymal stem cells combined with porous chitosan microspheres     

Huang Kun, Liu Chengli, Han Gonghai, Liu Rui, Chen Weiwei, Ding Xiao, Tang He, Peng Jiang

[ Full text ]


Umbilical cord and umbilical cord blood stem cells

Liposome prepared from human umbilical cord mesenchymal stem cell conditioned medium for repair of skin wound in rats

Liu Meilin, Fu Songtao, Wang Peisen, Hao Ran, Chang Bingmei, Hou Xiuying

[ Full text ]


Tumor stem cells

Inhibition of GATA5 expression in HELA cells promotes expression of sox2, c-myc and CD44 in HELA cells     

Feng Haipeng, Zheng Yifei, Zhou Ying, Li Zhilu, Sun Yan, Liu Kun, Zhang Ruizhu, Wang Qiaoyun, Meng Bo, Lin Bo, Li Mengsen

[ Full text ]


Metformin regulates proliferation and apoptosis of gastric cancer stem cells through the Akt pathway

Zha Luqin, Han Bengao, Zhang Chaojie

[ Full text ]


Inhibitory effects and mechanisms of tetrandrine on proliferation and stemness marker expression of neuroblastoma stem cells

Xie Dongke, He Xia, Liao Kainan

[ Full text ]


Everolimus enhances the ability of adriamycin against the proliferation and invasion of osteosarcoma stem cells   

Zhang Bin, Yang Wei, He Baoxia, Du Juan, Yu Weijiang, Lin Xiaozhen, Tian Fengqi

[ Full text ]


Techniques and methods


Stem cell transplantation

Intra-articular injection of bone marrow mesenchymal stem cells combined with ligustrazine in a rabbit knee osteoarthritis model   

Li Wei, Xian Cheng, Zhao Jinmin, Lao Shan

[ Full text ]


Adipose tissue-derived mesenchymal stem cell transplantation for treating septic rats with acute respiratory distress syndrome and the underlying mechanism

Feng Fang, Dong Chenming, Chen Yu, Qi Yan

[ Full text ]


Feasibility of adipose-derived mesenchymal stem cell sheet transplantation for wound healing

Chen Meihong, Dang Yini, Zhu Xudong, Li Xuan, Peng Lei, Yang Jiajia, Zhang Guoxin

[ Full text ]


Underlying mechanism by which adipose-derived mesenchymal stem cell transplantation alleviates renal ischemia-reperfusion injury in rats   

Lei Yu, Liu Rongan, Zeng Fan

[ Full text ]


Utilization of adiponectin-modified adipose stem cell transplantation in the rat with nephrotic syndrome   

Tian Meng, Han Hongling

[ Full text ]


Stratification therapy for cytomegalovirus infection after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation   

Xue Hui, Feng Shuqing, Hu Yongchao, Liu Zhibin, Li Xiaoyu, Gao Feng

[ Full text ]


Pure red cell aplasia follows allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: a two-case report and literature review   

Chen Xiaoling, Deng Huilan, Lu Quanyi, Hong Xiuli, Hu Jiasheng

[ Full text ]


Longbie capsule combined with bone marrow mesenchymal stem cell transplantation for knee osteoarthritis

Chen Peng, Shi Xiaotian, Guo Yu, Qiu Xunyong, Wang Yan

[ Full text ]


Therapeutic effect of autologous source induced pluripotent stem cell transplantation on chronic hepatitis B-induced liver injury mice

Pan Lijuan, Wang Rongli

[ Full text ]


Stem cell culture and differentiation

Effect of clobetasol propionate on the differentiation of nasal mucosa-derived ectomesenchymal stem cells into oligodendrocyte-like cells and its mechanism

Wang Qiuping, Xu Zhonghua, Bian Lu, Zhao Jun, Chen Changsheng, Wang Zhen, Shi Wentao, Zhang Zhijian

[ Full text ]


Basic experiments of stem cells

Lithium chloride increases differentiation and autophagy of osteoblasts inhibited by estrogen receptor

Fu Yin, Sun Guicai, Chen Shuilin, Fan Xiangwei, Peng Yufei

[ Full text ]


Existence and features of Telocyte cells in the mouse heart   

Deng Lizhu, Huang Qianwen, Noman Qureshi, Li Juxiang, Duan Shaoyin

[ Full text ]


Alpha-lipoic acid increases circulating endothelial progenitor cells in newly diagnosed type 2 diabetes   

Li Bopeng, Chen Shuchun, Tang Yong, Ren Luping

[ Full text ]


Differential expression of miR-672-5p in rat osteoblasts after intervention by long-acting, intermediate-acting and short-acting hormones   

Zhai Pei, Li Pengfei, Liang Zhenghui, Zeng Jianchun, Cai Guoxiong, Zeng Yirong, Fan Yueguang

[ Full text ]


Phosphatase and tensin homolog regulates arthrofibrotic myofibroblast proliferation via PI3K/AKT signaling pathways   

Zhuang Ze, Yu Dongjie, Yi Xiaoyou, Xiao Dahai, Jiang Shihai, He Ronghan, Wang Kun

[ Full text ]


Review and special topics

Mechanism and clinical application of stem cell-derived exosomes in promoting fracture healing   

Zhu Wanbo, Lu Jinsen, Yang Jiazhao, Fang Shiyuan

[ Full text ]

分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org