Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 863   Vol. 23 No. 6  February 28, 2019

Research and reports


Tissue-engineered bone materials

Construction of polycaprolactone-tricalcium phosphate with different mixture ratios using three-dimensional printing technology and its osteoinductivity in vitro

Yuan Bo, Wang Zhiwei, Tang Yifan, Zhou Shengyuan, Chen Xiongsheng, Jia Lianshun

[ Full text ]


3D-printed hydroxyapatite/polylactic acid network composites for skull defects

Liu Dong, Qin Hu, Wang Yongxin, Li Yabin, Gao Yong, Fan Guofeng, Wang Zengliang

[ Full text ]


Effect of high-viscosity cement dispersion on the treatment of osteoporotic vertebral compression fracture in elderly women

Chen Cheng, Zhang Jiyun, Hao Jie, Wu Gang, Zhang Feng, Chen Xiaoqing

[ Full text ]


Curative effects of three filling materials in the treatment of osteoporotic thoracolumbar fractures

Wang Xuefeng, Shang Xifu

[ Full text ]


Tissue-engineered cartilage materials

Cartilage extracellular matrix-derived particles for repairing large-area cartilage defects in goat weight-bearing area

Hou Angyang, Chen Peng, Tang He, Han Gonghai, Liu Ping, Chen Kaipeng, Peng Jiang, Zhang Yuming

[ Full text ]


Tissue-engineered oral materials

Corrosion resistance of gold-platinum ceramic alloys after repeated casting

Chen Xi, Shi Qiaorui, Zheng Ming, Cheng Hui

[ Full text ]


870        Different materials and different methods for repairing an isolated tooth defect model: a three-dimensional finite element analysis of stress distribution

Feng Guangzhi, Fu Hongyu, Ma Penghua

[ Full text ]


877     Mechanical properties of three kinds of zirconia ceramics under chairside rapid sintering   

Wang Qiuyue, Feng Yuchi

[ Full text ]


883       Effect of dental ceramic alloys on the expression of apoptosis-related signal proteins in the oral buccal mucosa of golden hamsters

Chen Run, Qiu Bingyan, Jiang Lei, Pan Yu, Wang Yinghui, Cheng Hui

[ Full text ]


888        Osseointegration induced by beta-tricalcium phosphate loaded with advanced platelet-rich fibrin

Liu Dan, Min Changqin, Lu Shuai, Chen Yue, Sun Yong

[ Full text ]


Drug-releasing materials   

843        Repair of bone defects due to chronic osteomyelitis in rabbits using nano-hydroxyapatite/chitosan scaffold carrying vancomycin/ polyactic-co-glycolic acid sustained-release microspheres combined with autologous red bone marrow

Xiang Bingyan, Li Peng, Bo Fan, Zhou Sirui

[ Full text ]


894       Influence of different wear particles on human peripheral blood mononuclear cells in vitro

Li Peng, Yang Shuye, Zhang Kai, Jia Long, Du Gangqiang, Liu Dong, Zhang Xinjun, Zhang Degang, Wang Zhigang

[ Full text ]


Membrane biomaterials   

901        Construction and biocompatibility of blood biofilms based on electrospinning technology

Sun Yu, Zou Qiang, Li Xuanze, Wu Zhanyu, Yang Long, Wang Jianji, Liu Qin, Ma Minxian, Ye Chuan

[ Full text ]


906     Safety and efficacy of absorbable silk fibroin film for alveolar ridge preservation after extraction   

Niu Xingyu, Xiao Yan, Gao Zhenjie, Sun Jingjing

[ Full text ]


Extracellular matrix materials

855       Acquistion of a suitable extracellular matrix scaffold for tissue-engineered small-diameter blood vessel using a novel decellularization protocol   

Pu Lei, Pan Xingna, Zhang Jing, Wu Jian, Li Yaxiong, Yang Yingnan

[ Full text ]


912        Preparation and properties of recombinant collagen sponge   

He Yue, Hou Zengmiao, Li Xiaoying, Gao En, Liu Jianli, Zhao Jinli

[ Full text ]


Nanobiomaterials

917       Silver nanoparticle-doped tricalcium phosphate: in vitro and in vivo toxicity in rabbits

Cheng Jian, Zhang Jun, Guan Jie, Zeng Junkai, Zhao Xin, Xie Youzhuan

[ Full text ]


924        Poly(lactid-co-glycolide) nanoparticles loaded with ropivacaine: preparation and in vivo release in animals   

Tian Hongju, Chen Zhongqing

[ Full text ]


Techniques and methods

930      Preparation and in vitro biocompatibility of a novel ternary biomaterial, yttria-stabilized zirconia reinforced nano-hydroxyapatite/polyamide 66

Li Yuling, Jiang Ke, Chen Lu, Yu Peng, Chen Qian, Qiao Bo, Jiang Dianming

[ Full text ]


945          In vitro enzymatic degradation of poly(trimethylene carbonate): influencing factors and their effects

Li Wuyuntana, Zhao Lingyan, Zhang Wei, Xia Yuan, Yang Liqun

[ Full text ]


936         Construction and in vitro evaluation of a biodegradable cationic gene delivery system based on hyperbranched polyamidoamine

Wang Yang, Nie Jinshan, Gu Zhun, Zhu Kai

[ Full text ]


Material   mechanics and surface modification

951           Preparation of acellular vascular scaffold using Triton-x100 and salvianolic acid B and its biomechanical performance

Zhao Liang, Li Xiafei, Zhou Kun, Yan Huanhuan, Zhang Qiqing

[ Full text ]


957          Intestinal absorption characteristics of curcumin hydroxypropyl-beta-cyclodextrin in rats: an analysis using one-way perfusion method

Luo Jianchun, Guo Qi, Zhang Min, Zhong Meng, Wan Shengli, Zhang Jingqing

[ Full text ]


Review and special topics

963       Application and progress of bioactive scaffolds in bone tissue engineering

Leng Yi, Li Zuhao, Ren Guangkai, Wang Zhonghan, Gao Chaohua, Shi Chenyu, Liu He, Wu Dankai

[ Full text ]


971      Maxillary sinus floor augmentation: with or without bone grafting

Li Fang, Cheng Yuting, Huang Xiaolin, Zhou Qian, Wu Chao, Shi Qianhui, Wang Yong, Liao Jian

[ Full text ]


978          Development of everolimus-eluting stents

Ling Hao, Wang Bao, Wu Lixia, Yan Hui, Song Chunli

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org