Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 865   Vol. 23 No. 8   March 18, 2019

Research and reports


Artificial prosthesis

Ultrasound-guided lumbar plexus block in supine position versus iliac fascia block for analgesia in elderly patients undergoing hip replacement: a single-center, randomized, controlled clinical trial

Lu Xiaolong, Yu Xuefeng, Hu Simao, Zheng Xuelei, Li Qiong, Liu Yong, Wang Panru, Peng Jianmin, Mei Bin

[ Full text ]


Personalized three-dimensional printed osteotomy guider applied in total knee arthroplasty

Chen Yong, Wang Zenghui, Piao Chengzhe

[ Full text ]


Unicompartmental knee arthroplasty for medial compartmental knee osteoarthritis in young and middle-aged patients: a short-term follow-up

Pu Xingyu, Luo Wenyuan, Qian Yaowen, Cai Liyang, Zhang Chao, Chen Shaolong, Wang Yue, Zhang Wei

[ Full text ]


Semi-restrictive total elbow arthroplasty for complex distal humeral fractures in the older adults: one-year follow-up

Chen Xiaokang, Wu Zhengjie, Zhou Bingxue, Zhou Jiansheng, Hong Shi

[ Full text ]


Spinal implants

Application of thoracolumbar orthosis after fabric pod kyphoplasty for osteoporotic compression fracture   

Qiang Hua, Chi Cheng, Wang Guodong, Yan Hui

[ Full text ]


Therapeutic effects of paraspinal approach combined with internal fixation through pedicle of fractured vertebra versus traditional AF screw-rod system for thoracolumbar fractures

Fu Jiaxin, Xiao Lianping, Wang Shusen, Li Xiaodong, Han Liqiang, Wang Tonghao

[ Full text ]


Risk factors for vertebral re-fracture after percutaneous kyphoplasty: retrospective multivariate analysis

Pang Jutao, Zhang Xinhu, Sun Jianhua, Zhou Lianjun, Liu Bin, Li Fengguo, Li Wenzhe

[ Full text ]


Orthopedic implants

Different treatments for two-part and three-part proximal humeral fractures by Neer classification: follow-up results analyzed using clinical economics

Qiu Zhongpeng, Li Ke, Li Gang, Liu Keyu, Du Xinhui, Meng Defeng, Shi Chenhui, Wang Weishan

[ Full text ]


Open reduction and plate fixation versus closed reduction and external fixation for distal radius fractures: scores and linear regression analysis

Ke Wei, Li Ke, Wang Sibo, Du Xinhui, Qiu Zhongpeng, Kang Zhilin, Wang Weishan, Li Gang

[ Full text ]


Techniques and methods


Bone and joint biomechanics

A finite element analysis on crack extension on femoral neck simulated by multi-axial sideways fall based on fracture mechanics

Zheng Liqin, Lin Ziling, He Xiangxin, Sun Wentao, Li Pengfei, Chen Xinmin

[ Full text ]


Numerical analysis of knee articular cartilage under compound loads

Li Jinjun, Men Yutao, Zhang Chunqiu

[ Full text ]


Establishment of finite element model of L4-5 and mechanical analysis of degenerative intervertebral discs

Wen Yi, Su Feng, Liu Su, Zong Zhiguo, Zhang Xin, Ma Pengpeng, Li Yuexuan, Li Rui, Zhang Zhimin

[ Full text ]


Bone and joint imaging

Imaging evaluation and biomechanical characteristics of the novel intradiscal electrothermal annuloplasty in pigs

Shu Gao, Chen Xiaodong, Zhai Mingyu, Li Quanxiu, Liang Pengzhan, Yang Xuejun, Zhao Haibo, Yu Chenqiang, Bai Xueling, Li Long

[ Full text ]


Review and special topics

Preservation of the spinous process ligament complex in expanded decompression of lumbar spinal canal: advantages and disadvantages

Tian Jie, Ru Jiangying

[ Full text ]


Application and prospects of Nel-like molecular 1 in promoting bone regeneration and repair and treating osteoporosis   

Cao Xi, Cui Wei, Chen Yueping, Feng Yang, Lu Tong

[ Full text ]


Advantages and values of magnetic resonance diffusion tensor imaging in clinical diagnosis and treatment

Liu Jianhang, Liu Hao, Chen Daoyun, Xu Zhiwei, Xie Guixin, Li Jinwei

[ Full text ]


Evidence-based medicine

Hip function after total hip arthroplasty through different approaches: a network meta-analysis

Zhang Chi, Lü Haoyuan, Zhang Xiaoyun, Lin Zonghan, Chen Yueping, Dong Panfeng, Feng Yang

[ Full text ]


Effectiveness and safety of knotless barbed suture for primary total knee or hip arthroplasty: a meta-analysis

Zhang Zhiliang, Han Pengfei, Ren Guangzong, Chen Chenglong, Li Pengcui, Wei Xiaochun

[ Full text ]


The influence of different limb positions on clinical outcomes after primary total knee arthroplasty: a meta-analysis of randomized controlled trials

Wang Haiyang, Lin Yanbin, Yu Guangshu, Li Jiehui, Zhang Shouxiong, Liu Youying, Xu Hongbin

[ Full text ]


Lateral versus medial approach in valgus total knee arthroplasty: a systematic review and meta-analysis

Ren Guangzong, Zhang Zhiliang, Han Pengfei, Chen Taoyu, Li Pengcui, Wei Xiaochun

[ Full text ]


Posterior cruciate-retaining versus posterior cruciate-stabilized prostheses for total knee arthroplasty: a meta-analysis

Shi Junheng, Zhong Degui, Fan Zhirong, Huang Yongquan

[ Full text ]


Cortical bone trajectory screw versus pedicle screw fixation after posterior lumbar interbody fusion: a meta-analysis

Wang Liang, Li Lijun, Zhu Fuliang, Jiang Zhuyan, Wang Shuai, Ni Dongkui

[ Full text ]


Cervical posterior single-door laminoplasty versus double-door laminoplasty for cervical spondylotic myelopathy: a meta-analysis

Liang Long, Wei Xu, Zhu Liguo, Yin He, Yu Jie, Feng Minshan, Chen Lin

[ Full text ]


Suture anchor combined with open reduction and internal fixation versus open reduction and internal fixation for ankle fracture combined with deltoid ligament injury: a meta-analysis

Fan Zhirong, Peng Jiajie, Zhong Degui, Zhou Lin, Su Haitao, Huang Yongquan, Wu Jianglin, Liang Yihao

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org