Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 895   Vol. 24  No. 2   January 18, 2020

Research and reports


Bone tissue construction

Effects of psoralen corylifolia extract on bone mineral density and bone biomechanics in osteoporosis rats

Zhou Yimo, Zhang Jianning, Shan Zhongshu

[ Full text ]


Effect of apigenin on the osteoporosis in ovariectomized rats and its dose

Lai Lijin, Mo Haoxuan

[ Full text ]


Effects of Tai Chi Chuan on the changes of bone mineral density of perimenopausal women

Zhao Jing

[ Full text ]


Effect of ibandronate on mitogen-activated protein kinase signaling pathway in rat models of osteoarthritis

Liu Jing, Sun Zhilu, Zhou Jun, Liao Yuan, Sun Guanghua, Wu Qi, Zhou Guijuan, Zhong Peirui, Cheng Guo, Xiao Hao, Li Lan, Liao Ying

[ Full text ]


Needle-knife therapy combined with intra-articular injection of salvia injection for treating osteoarthritis in rabbit models

Liu Guangyu, Zhang Jie, Zhang Xiaofeng, Shi Wenjun, Xu Xilin, Liu Xuzhuo, Li Pengfei, Hu Hai, Li Zhigang, Wang Chunlong

[ Full text ]


Cartilage tissue construction

Uniaxial quasi-static tensile properties of articular cartilage with crack defects

Si Yunpeng, Gao Lilan, Zhang Chunqiu, Peng Yulin

[ Full text ]


Correlation of the expression of the inflammatory cytokines and the pathological degree in patients with knee osteoarthritis   

Wu Bo, Ma Xu, Liu Ye, Wang Yihan, Wang Jiayuan, Li Chongyang, Jiao Dijin

[ Full text ]


Oral tissue construction

Different anchorages can affect the position of maxillary third molars in extraction treatment

Jia Jun, Gulibaha·Maimaitili, Li Zhaoyang, Hu Yichun, Bahaernisa·Rezhake

[ Full text ]


Muscle, tendon and ligament tissue construction

Effect of vibration and electrical stimulation recovery model on delayed muscle pain of basketball pitchers

Xiao Kaijun, Shao Zelong

[ Full text ]


Techniques and methods


Experimental modeling in tissue construction

Changes of bone mineral density and related factors during maxillary teeth occlusion after tooth extraction in diabetic mice

Yang Xiaoye, Li Wenjin, Zhu Li, Wang Yu, Zhang Shuangyuan

[ Full text ]


Berberine alleviates ischemia/reperfusion injury in type 2 diabetic rats

Fu Yunyu, Qiu Xiaotang, Yang Wenkui, Mo Shian, Wu Xiaocui, Wu Yingping

[ Full text ]


Protective mechanism of Naoxinqing Capsule in rat models of cerebral ischemia/reperfusion injury

Min Dongyu, Li Hongyan, Guan Le, Chang Jiang, Zhang Haining, Cui Xinyue, Wang Peng, Cao Yonggang

[ Full text ]


MiR-150-5p protects rats from middle cerebral artery occlusion by inhibiting the Toll-like receptor-5/nuclear factor-kappa B p65 signaling pathway

Xie Yuanyuan, Zhang Yanjun, Zhang Xiaoman

[ Full text ]


Effect of miR-155 on acute lung injury in burned rats: changes of nuclear factor-kappa B pathway

Li Hongzhang, Yang Kun, Liu Yuwen, Liu Pan, Qiu Bo, Zou Jie

[ Full text ]


Effects of N-acetylcysteine on oxidative stress in lung tissue of smoked rats

Li Xiang, Wang Wei, Xia Shuyue, He Wei

[ Full text ]


Effects of 1,25(OH)2D3 on microRNA-130b and transforming growth factor beta 1 in renal tissue of rat models of diabetic nephropathy

Liu Yuetong, Wang Qin, Yang Ye, Zhu Jun, Abulikemu·Tuerdi

[ Full text ]


Construction of rat diacylglycerol kinase gamma lentivirus overexpression vector by homologous recombination

Li Lei, Xie Jianshan, Du Jiazheng, Shi Liang, Cui Huilin

[ Full text ]


Construction of microfluidics-based fallopian tube model for mimicking fertilization and early embryo culture in vivo

Wang Meng, Zhang Bo

[ Full text ]


Clinical practice of tissue construction

Survey and analysis of the application situation of urban barrier-free facilities (tactile ground surface indicator)

Wu Yue, Gao Ge, Wu Mengzhu, Wang Xiuli, Xue Pingju, Gou Bo

[ Full text ]


Review and special topics

Mechanism of action of energy metabolism molecule SIRT1 in improving bone metabolism of type 2 diabetes

Zhang Luyao

[ Full text ]


Tendinopathy: debate on concepts and pathogenesis

Liu Chunyu, Han Xiaoyan, Wang Lin

[ Full text ]


Exercise in the prevention and treatment of knee osteoarthritis: key factors and cautions      Song Xiaoneng, Hu Linghui, Huang Desheng, Zhou Xuchang, Wu Wei

[ Full text ]


Effects of physical activity and exercise on metabolic syndrome

Tian Lu, Liu Bin

[ Full text ]


Hypoxia-mediated miRNAs affect glucose metabolism: new recognition of preventing and controlling glucose metabolism

Jiang Han, Ding Jie, Chen Gen, Xie Qiang, Li Wei, Wang Zhibin, Zhu Lei

[ Full text ]


Training variables and autonomic nervous system adaption

Chen Yanlin, Hu Fei, Xu Shengjia

[ Full text ]


Evidence-based medicine

Acupuncture combined with other therapies for osteoporosis: a network meta-analysis

Cen Zhuohao, Chen Jiena, Huang Jiahua, Shi Chushuo, Zhou Chi, Wen Junmao, Ling Min

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org