Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 918   Vol. 24  No. 25   September 8, 2020

Research and reports


Umbilical cord and umbilical cord blood stem cells

Protective effect of human umbilical cord blood mesenchymal stem cells on the rat’s blood-brain barrier after traumatic brain injury

Chen Jianglong, Shi Xinyu, Cheng Jun, Ye Yichao, Zhang Zhenwen, Li Xiaohong, Sun Hongtao

[ Full text ]


Extracellular matrix improves antioxidant capacity of human umbilical cord stem cells

Zhao Yilang, Liu Tao, Yang Huilin, He Fan

[ Full text ]


Transplantation of human umbilical cord blood mesenchymal stem cells in the repair of hematopoietic injury in bone marrow

Gao Kunli, Xing Hongyun, Bian Tierong, Han Liying

[ Full text ]


Bone marrow stem cells

Lentivirus-mediated P75 neurotrophin receptor silencing combined with nerve growth factor overexpression promotes proliferation of rat bone marrow mesenchymal stem cells

Wang Ning, Chen Junyi, Zhu Lunjing, Duan Jiangtao, Wang Ye, Li Zhijun, Bei Chaoyong

[ Full text ]


Effect of bone marrow mesenchymal stem cells on microglial activation after optic nerve injury in rats

Luan Shuangyu, Zeng Liang, Chen Bin, Tian Wei, Yan Nan, Chen Xi, Zhang Shuo, Wang Zhengdong

[ Full text ]


Osteogenesis of bone marrow mesenchymal stem cells on hydroxyapatite/icariin/poly(lactic-co-glycolic acid) scaffolds   

Wang Dexin, Xu Zhanwu, Pei Guoxian

[ Full text ]


Cytotoxicity assessment of bone marrow mesenchymal stem cells-cuttlebone composite scaffold

Peng Ya, Qin Yu, Yi Hongcheng, Gu Chunsong, Li Lili

[ Full text ]


Adipose-derived stem cells

Canine adipose-derived mesenchymal stem cells and their exosomes in the repair of gentamicin-induced renal tubular epithelial cell injury

Lin Jiaying, Chen Shuyi, Chen Shengfeng, Wang Bingyun, Chen Zhisheng, Liu Canying, Bai Yinshan, Ji Huiqin, Xie Shiting

[ Full text ]


Co-transplantation of adipose mesenchymal stem cells and endothelial progenitor cells in ulcerative colitis mice

Hou Xiaolin, Liang Jun, Yang Cheng, Cui Meihua

[ Full text ]


Embryonic stem cells

Expression of autoimmune regulator during differentiation of mouse embryonic stem cells into thymic epithelial progenitor cells

Ma Jingyi, Yang Wenjiang, Li Yuandi, Huang Youjiao, Gao Jie, Li Hong, Hu Rong, Su Min

[ Full text ]


Dental pulp and periodontal ligament cells

Changes in the proliferation and angiogenesis of human dental pulp stem cells after treated with prostaglandin E1 combined with basic fibroblast growth factor

Xiang Haidong, Cheng Dongmei, Guo Han, Gao Qi

[ Full text ]


Techniques and methods


Stem cell transplantation

Transplantation of bone marrow mesenchymal stem cells for denervated muscular atrophy   

Yang Ying, Yan Nan, Tian Wei, Han Cao, Zhang Xiaoyan, Zheng Xin, Liu Shidan, Zhang Shuo, Wang Zhengdong

[ Full text ]


Intravenous transplantation of olfactory ensheathing cells at different time points for repairing spinal cord injury

Chen Yao, Zhang Lijian, Lan Yuanxiang, Wu Yiyang, Xia Hechun

[ Full text ]


Stem cell culture and differentiation

In vitro construction of human amniotic mesenchymal stem cell sheet and its osteogenic differentiation

Zou Gang, You Qi, Shen Mengjie, Zhang Jun, Tang Jingfeng, Jin Ying, Liu Yi

[ Full text ]


In vitro culture of human corneal epithelial stem cells using modified explant culture

Xu Zhongzhong, Yu Xiaofei, Wang Liya

[ Full text ]


Basic experiments of stem cells

Baicalin protects intestinal mucosal barrier and intervenes acute graft-versus-host disease by regulating autophagy

Zhong Ping, Cui Xing

[ Full text ]


Expression of immune-related genes in peripheral blood leukocytes of postmenopausal osteoporosis patients

Chen Tianning, Yang Tieyi, Shao Jin, Kong Dece, Liu Shuyi, Zhou Wenchao, Zhang Yan

[ Full text ]


Review and special topics

Stem cell expansion and hepatic differentiation: measurement of related indicators and detection methods

Yang Jiayi, Zhang Guanghao, Zhang Cheng, Li Ke, Huo Xiaolin, Wu Changzhe

[ Full text ]


Endothelial progenitor cells promote vasculogenesis and osteogenesis in the repair of bone defects

Feng Yuan, Han Zhiqi, Zhou Nuo

[ Full text ]


Effect of mechanical stimulation on dental pulp stem cells   

Li Junqing, Wu Jiayuan

[ Full text ]


Insights into immunoregulatory properties of dental-derived mesenchymal stem cells in oral diseases

Wang Zhen, Li Xiaolan, Liu Jianguo

[ Full text ]


Mesenchymal stem cell-derived exosomes in the treatment of orthopedic diseases: roles and prospects

Li Jia, Wang Zhihui, Wu Di, Zhao Yang

[ Full text ]


Role and application of exosomes-mediated miRNAs in the treatment of glioma

Zeng Zhaomu, Wen Xichao, Zhang Yuhao, Geng Lianting, Shen Yang, Zheng Kebin

[ Full text ]


Research progress in mesenchymal stem cells for treating spinal cord injury

Shi Xu, Liu Jingsong, Wan Ran, Wang Yansong

[ Full text ]


Application of stem cells, tissue engineering scaffolds and neurotrophic factors in the treatment of spinal cord injury

Ji Hangyu, Gu Jun, Xie Linghan, Wu Xiaotao

[ Full text ]


Evidence-based medicine

Feasibility of stem cell therapy for renal ischemia/reperfusion injury: a systematic review based on animal experiments

Shang Zhizhong, Jiang Yanbiao, Yao Lan, Wang Anan, Wang Hongxia, Tian Yuanxin, Liu Dengrui, Ma Bin

[ Full text ]

分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org