Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 926   Vol. 24  No. 33   November 28, 2020

Research and reports


Digital orthopedics

Robot-guided percutaneous kyphoplasty in treatment of multi-segmental spinal metastases

Lin Shu, Hu Jiang, Wan Lun, Tang Liuyi, Wang Yue, Yu Yang, Zhang Wei

[ Full text ]


Bone and joint biomechanics

Design and implementation of an adolescent idiopathic scoliosis orthosis design expert system based on fuzzy logic

Zhao Dezhu, Guan Tianmin, Wu Bin, Mei Zhao

[ Full text ]


Establishment and validation of the finite element model of ossification of the posterior longitudinal ligament of the cervical spine with interbody fusion

Wang Qi, Li Hui

[ Full text ]


A biomechanical analysis of low back pain

Young Lihjier, Ouyang Lin, Chen Dingwei, Lin Qi

[ Full text ]


ICB orthotic insole can correct balance, walking ability and biological force line of lower limbs in children with spastic diplegia

Liu Shuai, Sun Qiangsan

[ Full text ]


Artificial prosthesis

Total knee arthroplasty in the treatment of knee valgus deformity

Zhang Zhaoming, Lin Tianye, Chen Leilei, Yang Peng, Xu Jingli, Chen Zhenqiu, He Wei, Zhang Qingwen

[ Full text ]


Movable platform unicompartmental knee arthpoplasty for spontaneous osteonecrosis of knee: a five-year follow-up

Niu Guoqing, Peng Zhihao, Wen Jianqiang, Pan Yaocheng, Lu Guoliang

[ Full text ]


Stability of the acetabular cup in different positions to repair acetabular dysplasia

Zhao Yang, Chen Shirong

[ Full text ]


Spinal implants

Effectiveness of artificial intelligent laser location system in reducing the location time and radiation dose of vertebroplasty

Wang Xiuting, Li Sisheng, Sun Jian, Zhang Genyuan, Liu Fayin, Zhang Jintao

[ Full text ]


Comparison of lumbar-pelvic sagittal parameters after single-level and double-level posterior lumbar interbody fusion

Wei Yangyang, Chen Jiacheng, Sun Jun, Wang Qiuan, Yuan Feng

[ Full text ]


Hidden blood loss during posterior lumbar interbody fusion in lumbar spinal stenosis patients with and without rheumatoid arthritis           

Wang Jing, Xu Shuai, Liu Haiying

[ Full text ]


Orthopedic implants

Comparison of external fixator-assisted reduction and locking plate internal fixation and simple locking plate internal fixation in the treatment of type C distal radius fractures

Chen Xiaojun, Luo Tao, Ou Changliang, He Zhiyu, Zhou Xin, Tang Xincheng, Mo Deping, Zou Yonggen

[ Full text ]


Effect of healing of ulnar styloid fracture on joint function after distal radius fracture surgery

Ye Shuming, Xu Chungui, Zhang Jisen, Xu Xinzhong, Xu Youjia, Jing Juehua

[ Full text ]


Wrist arthroscopy combined with 2.7 mm titanium osteotomy plate fixation in treatment of ulnar impaction syndrome

Chen Keyi, Yang Shun, Cheng Yabo, Xiang Wang, Zhang Jing, Chi Haotian

[ Full text ]


Double-strand suture anchor in the treatment of tibiofibular syndesmosis injury

Weng Shiyang, Wu Kai, Lin Jian, Huang Yinjun, Wang Qiugen, Huang Jianhua

[ Full text ]


Treatment of senile osteoporotic patella fractures with double tension band

Li Yanqiang, Pan Deyue, Nan Feng, Han Xin

[ Full text ]


Total arthroscopy-assisted reduction and internal fixation with cannulated screws for Sanders II and III calcaneal fractures

Shen Guodong, Zou Yunxuan, Zhang Hongning, Li Xue, Yang Kangyong, Lai Zhibin, Zhu Yongzhan

[ Full text ]


Techniques and methods


Bone and joint imaging

Tibiofibular syndesmosis reduction after screw fixation of ankle fracture evaluated by CT imaging

Wang Dong, Zeng Debin, Lin Qiao, Liu Kehui

[ Full text ]


Correlation of saggital parameters of cervical and thoracic junction areas in asymptomatic adults         

Cao Bin, Zuo Yuqiang, Du Hanyang, Yu Haiquan, Su Jingyang, Meng Haoyong

[ Full text ]


Basic experiment of bone and joint injury

Anatomical characteristics of acromioclavicular joint and joint discs

Wang Zhizhou, Zhang Hailong, Chen Jian, Ye Zheng, Yang Yuanqing, Ying Zhengran

[ Full text ]   


Comparison of knee geometry between Chinese Han people and American Caucasians

Gong Heng, Huang Bin, Fu Ligong, Liu Huawei, Chen Lianxu

[ Full text ]


Review and special topics

Perioperative management strategy without drainage tube after total knee arthroplasty          Hou Senrong, Yang Weiyi, Luo Minghui, Pan Jianke, Huang Hetao, Zeng Lingfeng, Liu Jun, Liang Guihong

[ Full text ]


Imaging evaluation after minimally invasive total hip arthroplasty

Zhang Yuda, Wang Changyao, Wang Xiangyu

[ Full text ]


Prevention and sequential therapies combined with drugs for postmenopausal osteoporosis

Sun Guoping, Luo Xuanxiang, Pan Bin

[ Full text ]


Research progress regarding the toxicity of tranexamic acid to cartilage

Han Kangjie, Lan Tong, Gao Hong

[ Full text ]


Evidence-based medicine

Efficacy and safety of percutaneous kyphoplasty versus posterior short-segment fixation with vertebra augmentation for Kummell’s disease: a meta-analysis

Zhan Fangbiao, Xie Lizhong, Zou Xinsen, Long Jie, Cheng Jun, Zhang Xianwei

[ Full text ]


Associations between vitamin D receptor gene polymorphisms and osteoarthritis: a meta-analysis           

Feng Chengqin, Zeng Ping, Luo Jun, Liu Jinfu, Huang Jiaxing

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org