Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 929   Vol. 24  No. 36   December 28, 2020

Research and reports


Digital orthopedics

Changes in cervical sagittal balance after three-dimensional printing ACT titanium cage in anterior cervical discectomy with fusion

Yang Xu, Zhao Xiaofeng, Qi Detai, Wang Xiaonan, Jin Yuanzhang, Zhou Runtian, Zhao Bin

[ Full text ]


True acetabulum morphology of Crowe type IV developmental dysplasia of the hip based on three-dimensional surgical simulation

Kang Peng, Zhang Fangxin, Maihemuti ·Yakufu, Wei Weitao, Yilihamu ·Toheti, Aierken · Amudon

[ Full text ]


Bone and joint biomechanics

Effect of tip-apex distance and calcar referenced tip-apex distance on the stability of intertrochanteric fractures treated with cephalomedullary nailing assessed by the finite element method

Qiao Wen, Lü Xin, Liu Jinyuan, Zhang Jing, Li Yuanyuan,Kong Lingbao

[ Full text ]


Biomechanical characteristics of the modified memory alloy internal fixator for separation of pubic symphysis

Zhou Jun, Gong Yusuo, Li Shenghua, Zhu Yanguo

[ Full text ]


Biomechanical advantages of percutaneous endoscopic lumbar discectomy for lumbar disc herniation

Tuerhongjiang · Abuduresiti, Meng Xiangyu, Maihemuti ·Yakufu, Wang Tiantang, Xieraili · Maimaiti, Dai Jifang, Wang Wei

[ Full text ]


Plantar feature region division based on biomechanical data

Lü Jie, Nie Zhichao, Zhang Yanhai, Ding Hao, Liu Yang, Yang Geer, Guo Shijun, Lü Dan, Peng Anmin

[ Full text ]


Energy consumption and gait characteristics of overweight adults

Lu Qi

[ Full text ]


Artificial prosthesis

Mobile bearing and fixed bearing unicompartmental knee arthroplasty for medial knee osteoarthritis

Liu Shaohua, Zhou Guanming, Chen Xicong, Xiao Keming, Cai Jian, Zeng Huiliang

[ Full text ]


Hemostatic effect and safety of intravenous combined with topical administration of tranexamic acid on unicompartmental knee arthroplasty

Deng Zengfa, He Zhiyong, Liu Kang, Yu Xinping, Liang Jianji, Wang Jinjun, Li Chen, Guo Zhouyang

[ Full text ]


Early analgesic effect of cocktail periarticular injection versus femoral nerve block in total knee arthroplasty: a single-center randomized double-blind control

Zhang Ye, Feng Shuo, Zhang Yu, Sun Jianning, Shi Sifeng, Chen Xiangyang

[ Full text ]


Application of perioperative pulse irrigation combined with tranexamic acid in total knee arthroplasty           

Zhou Zhi, Xiong Yaqiong

[ Full text ]


Application of tranexamic acid combined with tourniquet optimization program in total knee arthroplasty

Peng Ruhui, Zhou Dechun

[ Full text ]


Comparison of internal fixation and joint replacement for treating intertrochanteric fractures of cerebral infarction hemiplegia side in older adults

Zhang Qingzhu, Wan Qian, Yin Xuelian, Hou Jing, Zhang Yi

[ Full text ]


Orthopedic implants

Comparison of bipolar long-stalk artificial femoral head replacement and proximal femoral nail antirotation in the treatment of intertrochanteric fracture of senile femur

Zhang Jian, Yang Yang, Gong Taifang, Zhang Jiang, Yu Yunxiang

[ Full text ]


Effect of headless reduction screws and common headless compression screws in the treatment of medial malleolus fractures

Zheng Jiang, Chen Erdong, Chen Mingcan, Li Kainan

[ Full text ]


Techniques and methods


Bone and joint imaging

CT measurement of posterior part of atlantoaxial anatomical structures and design of atlantoaxial interlaminar fusion cage

Zou Xiaobao, Ma Xiangyang, Wang Binbin, Yang Haozhi, Ge Su, Chen Yuyue, Zhang Shuang, Ni Ling, Xia Hong, Wu Zenghui

[ Full text ]


Implant related big data analysis

Action mechanism of Wuwei Xiaodu Yin in the treatment of periprosthetic joint infection based on network pharmacology

Zhang Haitao, Xin Pengfei, Feng Wenjun, Cao Houran, Chen Jinlun, Deng Peng, Jie Ke, Ge Yingjie, Peng Xinyu, Li Jie, Zeng Jianchun, Zeng Yirong

[ Full text ]


Review and special topics

Biomechanical study of the effect of femoral anatomy on knee arthroplasty

Li Chao, Cheng Jingbo, Feng Mingli

[ Full text ]


Mechanism of delayed union and nonunion of the docking site after bone transport and standardized clinical application technology         

Yin Haiyang, Zhang Yonghong

[ Full text ]


Risk factors for prosthetic dislocation after total hip arthroplasty: recent progress

Zhu Dongming, Zhang Zhen, Zhang Jie, Yan Lianqi

[ Full text ]


Evidence-based medicine

Comparative clinical efficacy of cortical bone trajectory screw and pedicle screw fixation in posterior lumbar interbody fusion: a meta‑analysis           

Chen Haoyan, Xiao Zenglin, Wang Dongping, Xie Weixing, Jin Daxiang

[ Full text ]


Meta-analysis of 3D printing-assisted posterior osteotomy for spinal deformity

Wu Ronghai, Zhou Junde, Chen Peiyou, Yuan Liyi, Huang Junlin, Liang Zeqian, Wang Huimin

[ Full text ]


Factors for the recurrence of lumbar disc herniation after percutaneous transforaminal endoscopic discectomy: a meta-analysis

Qian Yuzhang, Wang Nan, Dong Yuqi, Xie Lin, Kang Ran

[ Full text ]


Effect of anatomic locking plate combined with allograft fibula on proximal humerus fracture: a meta-analysis

Xiang Feifan, Tan Xiaoqi, Xiang Yong, Liang Jie, Zhou Wei, Luo Liang, Gu Hao, Yang Yunkang

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org