Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 947   Vol. 25  No. 18   June 28, 2021

Research and reports


Bone and joint biomechanics

Finite element analysis of cortical bone trajectory screw fixation on adjacent segments

Wei Yuanbiao, Guo Huizhi, Zhang Shuncong

[ Full text ]


Numerical analysis of the mechanical behaviors of cartilage in various levels of osteoarthritis in a gait cycle

Han Lei, Liu Haiying, Zhang Hao

[ Full text ]

         

Finite element analysis of screw-bone anti-pullout in four models of anterior lower cervical fixation in children

Qu Xingyue, Zhou Jianqiang, Xu Xuebin, Zhang Shaojie, Li Zhijun, Wang Xing

[ Full text ]


Digital orthopedics

Application of three-dimensional printing guide plate in total knee arthroplasty for patients with varus and valgus deformity

Huang Chenyu, Tang Cheng, Wei Bo, Li Jiayi, Li Xuxiang, Zhang Huikang, Xu Yan, Yao Qingqiang, Wang Liming

[ Full text ]


Three-dimensional printing combined with subtalar arthroscope assisted reduction and internal fixation with percutaneous screw with mechanical arm for calcaneal fractures

Liu Yanzi, Gao Wuchang

[ Full text ]


Artificial prosthesis

Early analgesia of cocktail therapy after total knee arthroplasty with enhanced recovery after surgery program

Li Shangzhi, Zheng Dezhi, Liu Jun

[ Full text ]


Effects of intravenous tranexamic acid combined with periarticular multipoint injection of tranexamic acid cocktail on blood loss and pain after total knee arthroplasty

Liu Jinlei, Yin Li, Zhang Yi, Wang Haitao, Li Zhuangyan, Xia Peige, Qiao Renqiu

[ Full text ]


Application of head-neck ratio in the treatment of femoral neck fracture in aged patients with artificial femoral head replacement

Song Kaikai, Du Gangqiang, Li Peng, Jiang Shengyuan, Gong Zhihao,   Zhang Zhiwei, Zhang Kai

[ Full text ]


Effectiveness of Tuina in the treatment of pain after total knee arthroplasty in patients with knee osteoarthritis           

Xu Hui, Kang Bingxin, Gao Chenxin, Zhao Chi, Xu Xirui, Sun Songtao, Xie Jun, Xiao Lianbo, Shi Qi

[ Full text ]


Analysis on relative factors affecting pyrexia following total hip replacement

Chen Deng, Zhang Yaxin, Dai Jihang, Chen Duoyun, Sun Yu

[ Full text ]     


Spinal implants

Kyphoplasty versus vertebroplasty in the treatment of osteoporotic vertebral compression fracture in the elderly: a comparison of vertebral height recovery

Sun Yiqiang, Xing Jianqiang, Li Xuecheng, Wang Xin, Tian Shenglan, Zhao Zihao, Geng Xiaopeng

[ Full text ]


Relationship between the intraoperative endplate injury and cage retropulsion after lumbar interbody fusion

Zhang Mingyan, Liu Xiangyang, Chang Lei, Chen Jing, Shen Xiongjie, Liu Bin, Peng Shuai, Zhang Chao, Wu Huanyu, Zhu Feng, Mou Haipin

[ Full text ]


Orthopedic implants

Sanders type III calcaneal fractures: reliability of posterior facet screw fixation combined with lateral column screw fixation   

Wu Kai, Lin Jian, Huang Yinjun, Wang Qiugen, Huang Jianhua, Weng Shiyang

[ Full text ]


Difference between proximal humeral locking plate and cannulated screw fixation in the treatment of Mutch type II fracture of greater tuberosity of humerus

Liu Gang, Zhang Baolu, Shi Jie, Bao Dingsu, Zeng Shengqiang, Deng Kai, Liu Yang, Wang Guoyou, Fu Shijie

[ Full text ]


Cannulated screw combined with buttress plate in treatment of Pauwels III femoral neck fracture in middle-aged and young adults   

Wei Feng, Zhou Yejin, Yao Tao, Shan Tao

[ Full text ]


Risk of complications of early postoperative weight-bearing after internal fixation of intracapsular femoral neck fractures: 2-year follow-up   

Li Haifeng, Liu Yu, Yin Qudong, Sun Zhenzhong, Rui Yongjun, Gu Sanjun

[ Full text ]

Techniques and methods


Bone and joint imaging

Application of three-dimensional reconstructive CT versus X-ray in postoperative evaluation of bone tunnel and graft status after single bundle anterior cruciate ligament near-isometric reconstruction

Zheng Weipeng, Wei Hewei, Liu Zhijun, Wan Lei, Chen Sheng, Liao Zhihao, Hu Weijian

[ Full text ]


Review and special topics

Clinical application and breakthrough of three-dimensional printing based on medical imaging technology

Du Xueting, Yang Yang, Huang Wenhua, Chen Wubiao

[ Full text ]


Research status and clinical application of artificial knee joint testing machine

Liu Jiahui, Zhang Zhongjiu, Jia Dianxiang, Zhai Aoqing, Niu Guangyun, Jiang Haibo

[ Full text ]


Value of respiratory tract management and fiberoptic bronchoscopy in traumatic cervical spinal cord injury   

Ren Bingkai, Zheng Yibin, Huang Leiwen, Wu Fanhui, Yang Dong

[ Full text ]


Evidence-based medicine

Efficacy and safety of tourniquet application in total knee arthroplasty and only at the time of cementing: a meta-analysis

Deng Bo, Hong Hainan, Fan Yongyong, Cai Guoping, Feng Xingbing, Hong Zhenghua

[ Full text ]


Meta-analysis of bipolar and unipolar hemiarthroplasties for displaced femoral neck fracture in the elderly patients

Yuan Jiaqin, Luan Fujun, Chen Yangfan, Deng Yi, Li Bo

[ Full text ]


Meta-analysis on middle clavicle fracture treated with Ortho-Bridge System and locking plate

Wu Tong, Xiong Ying, Li Huanlong, Chen Yong, Liu Luyun, Zhang Long, Qin Jing, Md Ariful Haque

[ Full text ]


Nicardipine controlled hypotension applied to perioperative blood loss in orthopedics: a meta-analysis

Zhong Yuanming, Fu Xiaopeng, Xu Wei, Zhao Qingrui, Huang Yong, Ye Weiquan

[ Full text ]


Meta-analysis of the efficacy of robot-assisted and traditional manual implantation of cannulated screws in the treatment of femoral neck fracture

Yang Kun, Fei Chen, Wang Pengfei, Zhang Binfei, Yang Na, Tian Ding, Zhuang Yan, Zhang Kun

[ Full text ]


Meta-analysis of safety and effectiveness of proximal fibular osteotomy and high tibial osteotomy in the treatment of knee osteoarthritis

Huang Zeling, Shi Shanni, He Junjun, Gao Hongjian, Ge Haiya, Hong Zhenqiang

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org