Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 954   Vol. 25  No. 25   September 8, 2021

Research and reports


Bone marrow stem cells

Platelet-derived growth factor BB induces bone marrow mesenchymal stem cells to differentiate into vascular endothelial cells

Jiang Tao, Ma Lei, Li Zhiqiang, Shou Xi, Duan Mingjun, Wu Shuo, Ma Chuang, Wei Qin

[ Full text ]


Adipose-derived stem cells

Low-intensity pulsed ultrasound promotes the proliferation and adhesion of human adipose-derived mesenchymal stem cells

Chen Yang, Huang Denggao, Gao Yuanhui, Wang Shunlan, Cao Hui, Zheng Linlin,He Haowei, Luo Siqin, Xiao Jingchuan, Zhang Yingai, Zhang Shufang

[ Full text ]


Dental pulp and periodontal ligament stem cells

Effects of human growth hormone on proliferation and osteogenic differentiation of human periodontal ligament stem cells

Yang Junhui, Luo Jinli, Yuan Xiaoping

[ Full text ]Techniques and methods


Stem cell transplantation

Umbilical cord mesenchymal stem cell transplantation for traumatic systemic inflammatory response syndrome in tree shrews

Ruan Guangping, Yao Xiang, Liu-Gao Miyang, Cai Xuemin, Li Zian, Pang Rongqing, Wang Jinxiang, Pan Xinghua

[ Full text ]


Effect of montelukast combined with bone marrow mesenchymal stem cell transplantation on spinal cord injury in rat models

Sun Jianwei, Yang Xinming, Zhang Ying

[ Full text ]


Alpl gene affects the therapeutic effect of bone marrow mesenchymal stem cells on ulcerative colitis

Zhang Lishu, Liu Anqi, He Xiaoning, Jin Yan, Li Bei, Jin Fang

[ Full text ]


Bone marrow mesenchymal stem cells overexpressing prolyl oligopeptidase on the repair of liver fibrosis in rat models

Hao Xiaona, Zhang Yingjie, Li Yuyun, Xu Tao

[ Full text ]


Macrophage migration inhibition factor promotes bone marrow mesenchymal stem cells homing to repair acute knee cartilage injury

Lu Dinggui, Yao Shunhan, Tang Qianli, Tang Yujin

[ Full text ]


Comparison on the curative effect of human placenta-derived mesenchymal stem cells and induced islet-like cells in gestational diabetes mellitus rats

Gao Shan, Huang Dongjing, Hong Haiman, Jia Jingqiao, Meng Fei

[ Full text ]


Human placenta derived mesenchymal stem cell gel promotes the healing of radiation skin damage in SD rats

Xu Xiaoming, Chen Yan, Song Qian, Yuan Lu, Gu Jiaming, Zhang Lijuan, Geng Jie, Dong Jian

[ Full text ]


Stem cell culture and differentiation

Comparison of different human cell derived induced pluripotent stem cells and embryonic stem cells in tuning embryoid body differentiation

Wei Yunjian, Zhang Fengbo, Long Ping, Jiang Xinxing, Ma Yanlin, Sun Fei, Li Qi

[ Full text ]


Regulation of S100A4 gene silencing by ultrasound microbubbles on the stemness and epithelial-mesenchymal transformation of gastric cancer stem cells

Xu Guilan, Song Jiansheng, Yang Shijiang

[ Full text ]


Basic experiments of cells

Effects of different induced polarization methods on the proliferation, apoptosis and phagocytosis of rat bone marrow-derived macrophages

Li Li, Zhuo Jin, Zheng Ling, Zhou Ling, Wang Qisong, Luo Lan, Luo Kai

[ Full text ]


C-jun, Cytc and Caspase-9 in the apoptosis of cerebellar granule neurons induced by diacetylmorphine in rats

Su Liping, Lu Ziyang, Liu Li, Zhang Wei, Su Tianyuan, Hu Xiayun, Pu Hongwei, Han Dengfeng

[ Full text ]


Next-generation sequencing of identifying the human leukocyte antigen-A*24:353 and its gene frequency analysis

He Liumei, Chen Hao, Zhong Yanping, Quan Zhanrou, Zou Hongyan

[ Full text ]


Stem cell-related big data analysis

Bibliometric and visualization analysis of breast cancer stem cell literature from 2011 to 2020 based on Web of Science database

Lu Yuyun, Huang Mei, Shi Xinlei, Chen Baoyan

[ Full text ]Review and special topics


Fate decision of mesenchymal stem cells in bone microenvironment

Zhang Chunxi, Li Xiang, Zhou Yuxiang, Liu Zhen, Yang Yuquan, Jia Hao

[ Full text ]


Application status and prospect of induced pluripotent stem cell gene editing

Zhou Can, Yang Linan, Yang Kun, Liu Qi

[ Full text ]


Significance and possibility of stem cells and multiple cell derived exosomes in the treatment of chronic respiratory diseases

Yu Dan, Xu Guanglan, Zhao Mei, Li Jiao, Li Guosheng, Wang Guangyao, Lin Hao, Zheng Manli, Li Yuanling

[ Full text ]


Applicability of stem cells in the treatment of stress urinary incontinence

Ren Tengzhou, Chen Jie, Zhao Wei, Chen Zhiwei, Zhang Teng, Wang Yan

[ Full text ]


Mesenchymal stem cells for the treatment of ulcerative colitis: possibility and feasibility

Liang Yuan, Jiang Xiaoke, Bai Yangqiu, Luo Xiaoying, Zhang Bingyong

[ Full text ]


Research, application and development of human amniotic epithelial cells in the field of obstetrics and gynecology

Wang Xuan, Zhou Chao, Zhang Yingzi

[ Full text ]


Autologous chondrocyte implantation in the treatment of cartilage defect of knee joint: no significant difference between regenerated and natural cartilages

Li Xiang, Fu Peiliang

[ Full text ]Culture, research and application of patient-derived tumor organoids

Feng Ziyi, Liang Shanshan, Yu Weiting, Wang Ruoyu

[ Full text ]


Regulatory effect of exosomes on exercise-mediated insulin resistance diseases

Chen Ziyang, Pu Rui, Deng Shuang, Yuan Lingyan

[ Full text ]


Evidence-based medicine


Systematic review of the efficacy and safety of umbilical cord-derived cell transplantation for patients with cerebral palsy

Zhong Liqing, Zhong Shanshan, Han Weichao, Hu Runkai, He Shufen, Ding Shaobo

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org