Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 956   Vol. 25  No. 27   September 28, 2021

Research and reports


Digital orthopedics

Relationship between inclination angle of the transverse osteotomy line and the strength of hallux valgus orthopedic in Scarf osteotomy: analysis of three-dimensional bone reconstruction

Wang Wencheng, Zhang Xingfei, Xu Yajun

[ Full text ]


Accuracy and reproducibility of three-dimensional planning based on CT data for predicting prosthesis type and osteotomy in total hip arthroplasty

Huo Jiabang, Zhao Chang, Huang Guangxin, Wang Xinjie, Bu Yufan, Zhu Jinjian, Cai Daozhang

[ Full text ]


Prediction algorithm of hospitalization duration after total knee arthroplasty based on machine learning

Chen Chaofeng, Shi Yuxiong, Liang Jincheng, He Zhijun, He Dadong

[ Full text ]


Bone and joint biomechanics

Biomechanical properties of reverse obliquity intertrochanteric fracture in the elderly treated with three different intramedullary fixations of ZNN nail, Gamma 3 nail and InterTan nail

Chen Jian, Ma Jianxiong, Lu Bin, Bai Haohao, Wang Ying, Ma Xinlong

[ Full text ]


Correlation between hip geometric mechanics and lifestyle habits in postmenopausal women

Ye Yunjin, Ge Jirong, Chen Juan, Li Jianyang, Chai Hao, Xie Lihua

[ Full text ]


Establishment and validation of a finite element model of sacral lumbarization in adolescents

Wu Xuehai, Wang Xing, Zhang Shaojie, Xu Xuebin, Shi Jun, Wang Tieying, Li Zhijun

[ Full text ]


Titanium plate placement for internal fixation of slopes in children aged 1-6 years: digital morphological analysis of mechanical support

Li Kun, Li Zhijun, Zhang Shaojie, Gao Shang, Wang Xing, Sun Hao, He Yujie, Wang Haiyan, Cai Yongqiang, Xu Xuebin

[ Full text ]


Mechanics calculation method of lumbar spine considering muscle factors

Guan Tianmin, Chen Xiangyu, Zhu Ye

[ Full text ]


Correlation between clinical stage of unilateral knee osteoarthritis and double plantar pressure

Wang Xin, Luo Wen, Huang Wenze, Xu Yanfei, Ai Yuanliang, Xia Yubo, Zhou Xiaohan, Wang Tao, Guo Ying

[ Full text ]


Artificial prosthesis

Application of SLR-PLUS biological lengthened revision stem in the revision of aseptic loosening of femoral prosthesis

Lu Yiqing, He Bin, Wang Boyao, Qin Hu, Fan Lei, Wang Yunhua

[ Full text ]


Transverse acetabular ligament as a marker for acetabular prosthesis anteversion in total hip arthroplasty

Li Long, Wang Hailong, Kang Peng, Chen Shengguo, Yilihamu•Tuoheti

[ Full text ]


Risk factors for impingement between the femoral stem tip and the distal femoral cortex after first total hip arthroplasty

Zhang Yang, Wang Dasai, Wang Qiang

[ Full text ]


Tourniquet use in the first half-course of total knee arthroplasty does not affect postoperative functional outcomes or pain: a prospective, randomized controlled trial

Hu Shouye, Yang Zhi, Hao Yangquan, Lu Chao, Zhang Qiong, Zhang Weisong, Zhu Yujie, Peng Kan

[ Full text ]


Values of alpha defensin and C-reactive protein in synovial fluid in the diagnosis of periprosthetic infection

He Shengcai, Jiang Chengdan, Jing Chunxiang, Luo Minyi, Ma Xingfa, Li Jiazhou, Pan Huashan

[ Full text ]


Orthopedic implants

Comparison of the efficacy and biocompatibility of two anterior acetabular approaches with low-profile reconstruction plate fixation in the treatment of acetabular fractures involving quadrilateral area

Zhu Yin, Sheng Xiaolei, Sha Weiping, Zhang Xingxiang, Wang Jin, Zhu Xianwei, Wang Liming, Yan Fei

[ Full text ]Fixation of the modified Pauwels type Ⅲ femoral neck fractures in young adults with percutaneous hollow compression screw combined with medial buttress plate: 2-year follow-up

Ren Sijun, Cao Zhipeng, Xu Rao, Ru Jiangying

[ Full text ]


Proximal femoral nail antirotation and proximal sliding compression and positive support reduction in the treatment of intertrochanteric fractures in older adults

Wang Xiang, Zhou Yejin, Li Yekui, Sheng Zhen

[ Full text ]


Proximal humerus locking plate combined with allogeneic bone graft in the treatment of proximal humerus osteoporotic fractures

Pan Dongxu, Yang Jing, Li Yaohua, Liu Yuzhang, Duan Yonggang, Zhong Aiyun, Tang Xiaolong, Ding Yingqi

[ Full text ]


Risk factors for joint stiffness after volar plate fixation for distal radius fractures

Cheng Wenjing, Ding Guozheng, Xie Jiabing, Wang Lin

[ Full text ]


Screw internal fixation and conservative treatment of posterior ankle fractures: differences in ankle joint function and plantar pressure

He Yi, Zheng Cong, He Minhui, Lu Ruijun, Huang Jianrong

[ Full text ]


Spinal implants

Percutaneous endoscopic lumbar discectomy for the treatment of high iliac crest L5/S1 disc herniation

Cui Guanyu, Shu Xiong, Liu Yajun, Sun Yuqing, He Da, Liu Bo, Tian Wei

[ Full text ]


Correlation between axial trunk rotation angle and Cobb angle in different ages, genders, and types of idiopathic scoliosis patients

Yuan Wangshu, Chen Lixia, Shen Jianxiong, Yu Keyi

[ Full text ]


Techniques and methods


Bone and joint imaging

Imaging analysis of the correlation between tibial tuberosity-trochlea groove distance and femoral trochlea morphology

Zhou Yuanbo, Huang Wenliang, Wang Jindong

[ Full text ]


Review and special topics


Internal fixation and arthroplasty for femoral neck fracture in the elderly: how to reflect individualized precision treatment

Wang Debin, Bi Zhenggang

[ Full text ]


Mechanism and treatment of osteolysis around artificial joint prosthesis

Wei Congcong, Yao Mengxuan, Yang Meng, Li Huijie

[ Full text ]


Development status and strategy of outpatient total knee arthroplasty

Kang Bo, Wang Jindong

[ Full text ]


Evidence-based medicine


Total hip arthroplasty versus artificial femoral head replacement for the effect of displaced femoral neck fracture: a meta-analysis of 14 randomized controlled trials

Lü Hui, Huang Denghua, Zou Longfei, Xue Hao, Xie Zonghui, Yu Peigen, Tan Meiyun

[ Full text ]


Meta-analysis of complications and functional recovery of the hip after total hip arthroplasty in patients with systemic lupus erythematosus

Hong Xuezhi, Liu Lei, Yao Yunqian, Jiang Yuxin, Xu Jia, Mo Hanyou

[ Full text ]分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org