Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 910   Vol. 24  No. 17   June 18, 2020

Research and reports


Cartilage tissue construction

Artesunate relieves subchondral bone osteoclast-mediated osteoarthritis pain

Shalitanati • Wuermanbieke, Li Yicheng, Ren Jiangdong, Ma Hairong, Mu Wenbo, Cao Li

[ Full text ]


Expression and role of retinoblastoma RB1-inducible coiled-coil 1 in the subchondral bone of osteoarthritis

Li Junyan, Fang Hang, Feng Xiaofeng, Cai Daozhang

[ Full text ]


Lycium barbarum polysaccharide intervenes with CD151 and matrix metalloproteinase 3 in the articular cartilage in a rabbit model of knee osteoarthritis

Zhao Fei, Ding Dong, Gong Fan, Huang Yonglu, Yao Zhanchuan, Li Xiaoliang, Luo Xiaojun, Yue Jianming

[ Full text ]


Autologous cortical bone block for repair of implant-site jaw bone defects

Wang Ning, Cui Tingting, Li Yongqi, Zhao Binbin, Zhong Weijian, Ma Guowu

[ Full text ]


Bone tissue construction

Mechanisms of Epimedium in the treatment of osteoarthritis based on network pharmacology and protein module

Zhang Xiaoyun, Zhang Chi, Song Shilei, Han Jie, Chen Yueping, Yang Nan, Xu Canhong

[ Full text ]


Effects and mechanisms of sodium ibandronate in ovariectomy-induced osteoporosis rats

Chen Chaoxiang, Zhou Shuping, Zhang Wei, Xiang Liang, Hou Wei, Wu Junxing

[ Full text ]


Spinal tissue construction

Relationship between degenerative lumbar disc disease and peripheral blood lymphocyte subsets

Feng Yang, Yan Xu, Wang Yongkui, Yang Tengyue, Shang Lijie, Zhang Chunlin

[ Full text ]


Rhizoma drynariae flavonoids inhibits rat intervertebral disc degeneration by inhibiting nuclear factor-kappa B signaling pathway

Chen Min, Zhao Kai, Wang Juan, Hu Yong

[ Full text ]


Muscle, tendon and ligament tissue construction

Changes of fibrotic factors in the recovery process of skeletal muscle strain

Yang Ning, Huang Tao, Liu Xiaoran, Zhou Yue, Wang Ruiyuan, Li Junping

[ Full text ]


Oral tissue construction

Low-dose zoledronic acid regulates osteoclasts and osteoblasts in the extraction socket of ovariectomized rats

Cheng Yuting, Wu Chao, Huang Xiaolin, Li Fang, Shi Qianhui, Zhou Qian, Hong Wei, Wang Yong, Liao Jian

[ Full text ]


Effect of Xianling Gubao Capsule on alveolar bone mass in postmenopausal women with periodontitis: a cone-beam CT evaluation

Zhang Yujing, Peng Yuzhi, Liu Baozhen, Jing Fang

[ Full text ]


Techniques and methods


Experimental modeling in tissue construction

Establishing a model of femoral head necrosis by alcohol burning in Cyan-Shank Partridge Chicken: a feasibility analysis

Gu Jiangjiang, Zhao Fengchao, Cheng Qi, Tang Jinlong, Xu Shizhuang

[ Full text ]


Effects of dexamethasone combined with estrogen on the   expression of interleukin-6, Caspase3 and Bcl-2 after spinal cord contusion in rats

Li Qinxuan, Wang Yizhi, Xu Yan, Zhang Huayang, Lü Qixuan, Zhang Cheng, He Zhengyun, Zhang Xiao, Yang Zheng

[ Full text ]


Improvement for the construction of renal interstitial fibrosis model with unilateral ureteral obstruction in rats

Feng Hefei, Guo Tao, Huang Min, Su Wang, Xia Deyue, Peng Lan, Yu Yunbo, Sun Jie

[ Full text ]


Aerobic exercises alleviate renal oxidative stress injury in a mouse model of diabetic nephropathy

Liu Xiaochen, Wang Gaifeng, Zhang Shefeng

[ Full text ]


Expression of cyclic RNA plasmacytoma variant translocation 1 in senescence of nucleus pulposus cells and its regulation mechanism

Xie Mingzhong, Li Sen, Zhu Kai, Jiang Huacai, Qi Lisheng

[ Full text ]


Clinical practice of tissue construction

Three-dimensional morphological characteristics of basal nuclei in children aged 3 or 4

Xu Yangyang, Gao Shang, Su Baoke, Wang Yidan, He Yujie, Li Kun, Wang Haiyan, Li Xiaohe

[ Full text ]


Treatment of deep second-degree burn wounds with the combination of biological dressing and epidermal cell implantation after controlled debridement

Shi Xueqin, Zhou Qin, Hu Dahai, Wang Yunchuan, Xie Songtao, He Ting, Liu Miaomiao, Qu Yanyan, Wang Jiani

[ Full text ]


Ozone bath in the treatment of diabetic foot ulcer infection

Qin Xinyuan, Wang Lei, Wang Jiangning

[ Full text ]


Current status of clinical trial registrations in tissue engineering based on ClinicalTrials.gov

Lu Yan, Zhang Ting, Ouyang Zhaolian

[ Full text ]


Review and special topics

Metrology and visual analysis of English literature regarding osteoporosis in the past 5 years: based on the Web of Science   

Zhang Qiang, Zhu Chan

[ Full text ]


Vascular endothelial growth factor intervention: a new approach for accelerating fracture healing

Qian Zhouyao, Wang Yongping

[ Full text ]


Biological function of circular RNA and its role in tissue repair

Shi Lei, Sun Baolan, Zhang Suyao, Zhang Yuquan

[ Full text ]


tau protein and Alzheimer’s disease

Wang Jinchun, Liu Huiying, Cao Yunpeng

[ Full text ]


Evidence-based medicine

Meta-analysis of bone metabolism indicators in patients with primary osteoporosis under different forms of exercises

Yuan Qiubao, Kong Haijun

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org