Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 923   Vol. 24  No. 30   October 28, 2020

Research and reports


Digital surgery

Accuracy of 3D printing navigation template in pedicle screw placement for idiopathic scoliosis

Li Hongke, Hao Shenshen, Wang Pengcheng, Yang Hongjie, Dong Shengli, Liu Shuai, Wang Fei, Liu Zhibin

[ Full text ]


3D printed orthopedic cast combined with Zicao oil promotes the recovery of wrist joint function after distal radius fracture

Hu Chaoyan, Wu Zhifang, Huang Fei, Yu Runai, Xie Peiyi, Chen Yanjun, Luo Yiwen

[ Full text ]


Bone and joint biomechanics

Finite element analysis of intervention of splint to ulnar column in the treatment of type Frykman VIII fracture of distal radius

Li Yongyao, Zhao Yong, Cheng Hao, Xu Huiqing, Wei Xu, Liu Guangwei, Cheng Yongzhong, Cui Xin

[ Full text ]


Three-dimensional finite element analysis of the influence of bone cement dispersion type on the stress of adjacent vertebrae after vertebroplasty

Chen Rongbin, Bai Jie, Li Yong, Zhang Jinxin, Lu Yao, Wu Zhaodian

[ Full text ]


Artificial prosthesis

Analysis and prediction of related factors of single-level cervical total disc replacement

He Li, Xu Shuai, Xu Song, Zhao Xiaoyu, Pang Shilong, Miao Jun, Liu Haiying, Liang Yan

[ Full text ]


Comparison of placement or non-placement of drainage tube after intravenous drip of tranexamic acid in total hip arthroplasty

Wang Wangren, Shi Junjun, Huang Lingan, Zhang Zhiqiang

[ Full text ]


Platelet count as a novel potential predictor of periprosthetic joint infection

Cao Houran, Deng Peng, Ye Pengcheng, Jie Ke, Zeng Jianchun, Feng Wenjun, Chen Jinlun, Qi Xinyu, Li Jie, Tan Xueqiu, Zhang Haitao, Zeng Yirong

[ Full text ]


Comparison of early joint amnesia degree after posterior cruciate-retaining and posterior stabilized total knee arthroplasty

Zhang Hui, Li Hong, Li Yetian, Lu Ming, Yin Li, Gao Weilu, Liu Jingjun, Liu Biquan, Yin Zongsheng

[ Full text ]


Orthopedic implants

Treatment of old femoral neck fracture in adults with sartorius pedicle iliac bone flap and proximal femoral locking plate

Mo Fan, Zhao Jinmin, Sha Ke, Xie Qi, Zhang Jin, Wang Hao, Huang Hao, Chen Yinghua

[ Full text ]


Advantages and disadvantages of internal fixation with suture anchors and locking plate in the treatment of the greater tuberosity fracture

Wang Qiang, Gu Yong, Chen Liang

[ Full text ]


A new minimally invasive spreader combined with less invasive stabilization system for proximal tibial fractures           

Huang Junming, Liu Xiaoming, Li Jiman, Zhong Weibin, Liu Yu, Zhu Haodong

[ Full text ]


Spinal implants

Biomechanical analysis of sagittal plane balance of type IIIA ankylosing kyphosis reconstructed by different osteotomy segments

Li Hui, Gao Xiaoling, Ma Yuan

[ Full text ]


Comparison of small-incision extreme lateral interbody fusion and minimally invasive transforamen interbody fusion for lumbar degenerative diseases

Wang Shicheng, Pan Lei, Li Jie, Xue Houjun, Chen Weixiong, Lei Yu

[ Full text ]


Techniques and methods


Bone and joint imaging

Application of personalized osteotomy guide plate in medial pivot knee prosthesis replacement based on MRI and   three-dimensional CT

Li Xuxiang, Zhang Huikang, Wei Bo, Yao Qingqiang, Xu Yan, Tang Cheng, Wang Liming

[ Full text ]


Radiomics for diagnostic value of osteoporosis in female patients based on lumbar magnetic resonance imaging

He Li, Liu Zhai, Gao Zhimei, Liu Chunying, Zhao Junlu, Ren Qingyun

[ Full text ]


Review and special topics

Design and application status of three-component total ankle replacement prosthesis

Wang Songbo, Ling Ming, Wang Jicheng, Liu Shizhang

[ Full text ]


Clinical significance of external wall of femoral intertrochanteric fracture and the treatment of internal fixation

Tao Jin, Xiong Guirun, Liu Pengran, Jiao Rui, Li Xiaolei, Yan Lianqi

[ Full text ]


Role of periosteum in fracture healing and bone tissue repair

Jiang Shengyuan, Gong Zhihao, Song Kaikai, Du Gangqiang, Li Peng, Zhang Kai

[ Full text ]


Action mechanism of bone remodeling imbalance in osteoporosis and relevant medical treatment strategy         

Yan Wei, Wang Zhonghan, Liu He

[ Full text ]


Anatomical changes and imaging manifestations of childhood developmental dysplasia of the hip

Liu Junyan, Pan Shinong

[ Full text ]


Involvement and significance of large transmembrane protein Piezo1 in orthopedic related diseases

He Qi, Zhang Gangyu, Wang Haibin, Chen Peng

[ Full text ]


Evidence-based medicine

A meta-analysis of efficacy and complications of 3D printing-assisted surgery for Schatzker IV-VI tibial plateau fractures      Weng Nengyuan, Zhang Tao, Li Kainan, Lan Hai, Zhang Jinli, Fu Xuefei, Liu Qixin, Lin Qingyun

[ Full text ]


Comparison of three-dimensional printing-assisted pedicle screw placement and traditional surgery for lumbar spondylolisthesis: a meta-analysis

Zhou Junde, Fan Zhirong, Su Haitao, Peng Jiajie, Zhou Lin, Hong Weiwu, Huang Huida

[ Full text ]


A meta-analysis of high tibial osteotomy and monocondylar replacement for treating medial interventricular osteoarthritis of the knee

Bai Hao, Sun Haibiao, Han Xiaoqiang, Xue Jiangang

[ Full text ]


Systematic review and meta-analysis on the effect of resistance training on bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis

Zhao Zhonghai, Yan Tong, Li Hongqiu, Pan Hai

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org