Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 878   Vol. 23  No. 21   July 28, 2019

Research and reports


Bone marrow stem cells

Bone marrow mesenchymal stem cell-derived exosomes reduce the activation of type A1 astrocytes after spinal cord injury

Zhou Yan, Wang Lin, Pei Shuang, Li Yanfei, Chen Xuemei, Jia Yanjie

[ Full text ]


Roles of ROCK signaling in proliferation and paracrine action of hypoxia-induced c-Kit+ bone marrow mesenchymal stem cells

Shao Zhongming, Wang Keke, Liao Xiaomin, Ha Yanping, Li Rujia, Shen Zhihua, Jie Wei

[ Full text ]


Liposome- versus lentivirus-mediated transfection of P75 nerve growth factor receptor and nerve growth factor into bone marrow mesenchymal stem cells   

Zhu Lunjing, Bei Chaoyong, Duan Jiangtao, Peng Chengfei, Ma Yuegang, Wang Ning, Chen Junyi

[ Full text ]


Bone marrow mesenchymal stem cell exosomes alleviate oxygen-glucose deprivation/reperfusion injury in hippocampal neurons

Shi Jiang, Gao Shilun, Liu Jinduo, Gu Tianxiang, Shi Enyi

[ Full text ]


A 3D-printed calcium polyphosphate/icariin bone scaffold induces osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells for treating bone defects   

Shi Yongxin, Pang Zengjin, Yang Mingzhi, Peng Lijun, Li Fuqin, Song Hui, Luo Fuwei

[ Full text ]


Dental pulp stem cells

MicroRNA-20 regulates directional differentiation of stem cells from human exfoliated deciduous teeth     

Deng Xuan, Yang Fang, Tang Xiqing, Zhao Yan

[ Full text ]


Effects of red light-emitting diodes with different light energies on proliferation of human periodontal ligament stem cells and apical papillary stem cells

Wu Yan, Yang Yaoyao, Wang Yao

[ Full text ]


Effect of concentrated growth factors on proliferation and differentiation of human gingival fibroblasts

Li Xiaoju, Song Guangbao, Yang Jianzhen, Wei Bo, Wu Bin

[ Full text ]


MicroRNA-431 effects on the differentiation and proliferation of human dental pulp stem cells

Wu Wenhui, Guo Lei, Jiang Cuixia, Yang Yuling, Yuan Dongdong, Wang Nan

[ Full text ]


Tumor stem cells

Effects of microRNA-9 on proliferation and migration of thyroid papillary cancer stem cells in vitro   

Han Fei, Qin Haixia

[ Full text ]


Techniques and methods


Stem cell culture and differentiation

Isolation, identification and chondrogenic differentiation of rat articular cartilage-derived progenitor cells

Shen Xu, Lu Yingjie, Lu Dongdong, Fang Yuepeng, Zhou Naihui, Zhu Xuesong, Zhu Yueqian

[ Full text ]


Three-dimensional dynamic culture of auricular chondrocytes with microcarriers in vitro     

Sun Heng, Ma Shize, Jiang Haiyue, Liu Xia, Teng Li

[ Full text ]


Effects of mesenchymal stem cell conditioned media from different sources on intrinsic aging cells

Zheng Guichun, Zhao Shucan, Huang Lizhen, Zhang Xiaofang, Wang Bingyun, Chen Shengfeng, Chen Zhisheng

[ Full text ]


Vascular endothelial growth factor gene modified human amnion-derived mesenchymal stem cells promote the survival of ultra-long random skin flap

Jin Wenhu, Zhou Aiting, Wu Zhonghuan, Fan Zhenhai, Wang Dali, Wei Zairong

[ Full text ]


Effects of magnesium on proliferation, adhesion and apoptosis of endothelial progenitor cells in patients with preeclampsia

Li Li, Wang Xinling, Liu Suxin, Huo Yan

[ Full text ]


Stem cell transplantation   

Basic fibroblast growth factor-transfected bone marrow mesenchymal stem cell transplantation for chronic obstructive pulmonary disease

Wu Huala, Zhou Xiangxiang, Zhong Yulan, Gan Xin

[ Full text ]


Expression profile analysis of miRNAs in serumal exosomes as sensitive biomarkers in patients with graft-versus-host disease following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation   

Liu Jiao, Wang Daming, An Taixue, Hu Xuesong, Li Nankai, Wang Hongfu, Ma Wen, Nie-He Zhongrong, Xiao Lijia, Zhou Yiwen, Zheng Lei

[ Full text ]


Repairing hypoxic-ischemic brain damage in neonatal rats by nasal transplantation of human umbilical cord mesenchymal stem cells

Yang Hanhua, Tian Shufeng, Xie Lichun, Chen Yunbin, Ma Lian

[ Full text ]


Treating deep vein thrombosis with human umbilical cord mesenchymal stem cell transplantation

Wang Yan, Shi Qin, Zhang Yuquan

[ Full text ]


Basic experiments of stem cells

Interleukin-1beta, interleukin-6 and tumor necrosis factor-alpha inhibit expression of type II collagen in nucleus pulposus cells   

Liang Weidong, Ren Zhouliang, Sheng Jun, Cao Rui, Sheng Weibin

[ Full text ]


Proanthocyanidins inhibit high glucose-induced apoptosis in nucleus pulposus cells in a rabbit   

Xu Qing, Fang Haolin, Liu Yang, Zhang Cunxin, Tian Baofang

[ Full text ]


Bone marrow colony forming units-fibroblast in patients with chronic myelomonocytic leukemia: functions and clinical significance

Xu Ruohao, Li Chao, Wu Ping, Li Minming, Deng Chengxin, Geng Suxia, Lai Peilong, Lu Zesheng, Weng Jianyu, Du Xin

[ Full text ]


Review and special topics

Biological characteristics of menstrual blood-derived mesenchymal stem cells and their clinical application in tissue repair and reconstruction

Chang Qiyuan, Tan Jichun

[ Full text ]


Application and potential of stem cells in the repair of facial nerve injury

Xiao Guangqing, Lun Zhigang, Chen Huizhen, Li Aimin

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org