Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 882   Vol. 23  No. 25   September 8, 2019

Research and reports


Bone marrow stem cells

Chrysin inhibits mouse osteoclastogenesis induced by receptor activator of nuclear factor kappa B ligand

Li Xianghe, Luo Wei, Hu Junxian, Yang Jing, Han Xinyun, Dong Shiwu, Yang Xianteng, Li Senlei, Yan Zhihui, Nie Yingjie, Tian Xiaobin, Sun Li

[ Full text ]


Galectin-1 secreted by bone marrow mesenchymal stem cells may suppress airway inflammation in an asthmatic mouse

Ge Xiahui, Zhang Guorui, Guan Wenbin, Bai Chong

[ Full text ]


Human glioma-initiating cells stably transfected with red fluorescent protein gene can spontaneously fuse with host-derived bone marrow mesenchymal stem cells and induce malignant transformation   

Han Hui, Dai Xingliang, Cheng Hongwei, Lan Qing

[ Full text ]


Simvastatin promotes osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells

Xing Lei, Gao Jingyuan, Wang Xiaoxu, Chen Yujie, Chi Bojing, Tian Faming

[ Full text ]


Co-culture model of bone marrow mesenchymal stem cell sheet and umbilical vein endothelial cells: establishment and identification   

Zhou Zhen, Wang Yamin, Ren Fei, Zhang Zhaoqiang, Zeng Shuguang, Yang Xi

[ Full text ]


Lithium chloride promotes proliferation and differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells via Wnt/beta-catenin signaling pathway

Fu Yin, Sun Guicai, Tu Yuanqing, Ling Xiaopeng

[ Full text ]


Lentiviral vector-mediated over-expression of CC chemokine receptor 7 promotes homing of rat bone marrow mesenchymal stem cells

Wang Zhihong, Chen Weimin, Lin Yun, Shang Jin, Wei Tiannan

[ Full text ]


Bone marrow mesenchymal stem cells can effectively treat radiation-induced salivary gland injury by regulating Notch expression

Luo-Meng Yanan, Zhao Na, Ji Nannan, Wang Wufeng

[ Full text ]


Umbilical cord and umbilical cord blood stem cells

Effect of human umbilical cord blood mesenchymal stem cells on the transformation of M2 macrophages from mouse bone marrow   

Chen Bingquan, Peng Yi, Xiao Yi, Peng Zhiyong, Zhao Jiling, Yu Guolong

[ Full text ]


Exosomes derived from human umbilical cord mesenchymal stem cells attenuate edema of spinal astrocytes after oxygen-glucose deprivation/ reoxygenation injury in rats

Zhang Yong, Ma Xun, Sun Lin, Zhang Li, Guan Xiaoming, Lü Cong, Chen Xu

[ Full text ]


Umbilical cord mesenchymal stem cells support the in vitro growth of primary mouse hepatocytes by a paracrine mechanism

Wu Yuanquan, Wu Jianhua, Wang Liang, Lin Yang

[ Full text ]


Dental pulp and periodontal ligament cells

MicroRNA-210 promotes the proliferation and odontogenic differentiation of rat dental pulp stem cells   

Wang Yanling, Zuo Chunran, Wang Jing, Yang Kun, Wang Shouru, Zhang Xiaoping

[ Full text ]


Curcumin regulates odontogenic differentiation of human dental pulp stem cells through Wnt signaling pathway

Chen Dongmei, Xu Lili, Zhou Jianwei

[ Full text ]


Tumor necrosis factor-alpha inhibits osteogenic differentiation of periodontal ligament stem cells through activating nuclear factor-kappa B signaling pathway

Zhang Yun, Chang Qun'an, Li Shengmei, Zhang Yuan

[ Full text ]


Techniques and methods


Stem cell culture and differentiation

Response to Hedgehog signaling in hair follicle epithelial cells is not associated with short-term hair regeneration   

Ying Qinxin, Tao Yixin, Yang Qingchun, Ling Xuejian, Ma Gang

[ Full text ]


Combined use of exogenous nerve growth factor and basic fibroblast growth factor promotes proliferation of endogenous brain cells in a rat model of severe traumatic brain injury

Wang Tong, Liu Yang, Zhu Yetao

[ Full text ]


Stem cell transplantation   

Effect of human amniotic mesenchymal stem cell transplantation on airway goblet cell proliferation and mucin 5ac expression in asthmatic mice

Yang Hongxia, Shi Qinghong, Weng Minhua, Zhang Jianyong, Zhao Jianjun, Chen Ling

[ Full text ]


Basic experiments of stem cells   

In vitro isolation and culture of chondrocytes from human osteoarthritis patients

Wei Yu, Wei Min

[ Full text ]


Optimization of culture and secretion of parathyroid cells via increasing the parathyroid hormone level in cell supernatant

Wang Hui

[ Full text ]


Timosaponin B-II reduces necroptosis of VSC4.1 cells induced by oxygen-glucose deprivation   

Gao Junyan, Cao Yanfei, Zhang Yun, Liu Xuemin, Hou Yanhong, Li Jianbin, Wu Zhibing

[ Full text ]


Review and special topics

Research progress in stem cell-based tissue engineering technology assisting mandibular distraction osteogenesis

Han Zhiqi, Jiang Weidong, Zhou Nuo

[ Full text ]


Application potential of different origin stem cells in oral bone regeneration

Shen Mengjie, Yang Kun, Liu Qi

[ Full text ]


Response of bone marrow mesenchymal stem cells to mechanical microenvironment: viewpoint, actuality, thinking and future

Sun Bin, Duan Hao, Zhong Zongyu, Liu Zheng, Li Xiaozhuang, Tang Zhihong, He Fei

[ Full text ]


Stem cells in the treatment of skin defects: a focus of future research   

Liu Boyu, Pu Lei, Zhang Yingjie, Yang Yingnan, Li Yaxiong

[ Full text ]


Application and prospect of adipose-derived stem cells in wound inflammation

Zhang Liming, Cai Jieyun, Pan Fuqiang, Wang Jing

[ Full text ]


Clinical progress in the treatment of non-hematopoietic diseases by human umbilical cord blood cell transplantation

Liu Yang, Zheng Yuanyuan, Chen Yizhu, Zhao Jing, Li Jianyou, Wu Mingyuan, Sun Quan

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org