Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 886   Vol. 23  No. 29   October 18, 2019

Research and reports


Bone marrow stem cells

Time-volume variation in miR-330-3p expression in GATA-4-overexpressing bone marrow-derived mesenchymal stem cell exosomes

He Jigang, Xie Qiaoli, Wang Zihao, Yan Dan, Zhang Hongbo

[ Full text ]


Recombinant human bone morphogenetic protein 2 promotes osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells from intracapsular condylar fracture goats

Hu Juan, Yao Zhitao, Wang Shan, Huate•Hadeer, Maimaitituxun•Tuerdi

[ Full text ]


Overexpression of heparin-binding epidermal growth factor-like growth factor in Prrx1+ bone marrow mesenchymal stem cells inhibits mouse skeletal development

Liu Jiajia, Li Ping, Deng Qi, Liu Huijuan

[ Full text ]


Long-chain non-coding RNA highly up-regulated in liver cancer promotes the differentiation of human bone marrow mesenchymal stem cells into hepatocytes

Li Meng, Zhou Yun, Yu Yabin, Wang Chaoqun, Gong Yusen

[ Full text ]


Bone marrow mesenchymal stem cells induced by glial cell line-derived neurotrophic factors differentiate into neuron-like cells in vitro

Liu Zhendong, Wang Rui, Yang Jiandong, Wang Jingcheng

[ Full text ]


Adipose-derived stem cells

Astragaloside-incubated adipose-derived stem cells for the treatment of diabetic nephropathy

Gao Junli, Zhu Yunjie, Liu Guoxiang, Wang Weiwei, Zhang Jinyuan

[ Full text ]


The secretion levels of various cytokines in human adipose mesenchymal stem cells under hypoxia

Wang Qian, Liu Yi, Zhang Yu, Yang Yinxiang, Wang Zhaoyan, Zhang Leping, Luan Zuo

[ Full text ]


Umbilical cord and umbilical cord blood stem cells

Effects of exosomes derived from canine umbilical cord mesenchymal stem cells on proliferation, migration and apoptosis of vascular endothelial cells

Zhan Xiaoshu, Luo Huina, Luo Dongzhang, Chen Shengfeng, Wang Bingyun, Bai Yinshan, Chen Zhisheng, Liu Canying, Ji Huiqin

[ Full text ]


Tumor stem cells

Lutein regulates proliferation and apoptosis of gastric cancer stem cells through PI3K/AKT signaling pathway

Du Ruiling

[ Full text ]


Hematopoietic stem cells

Induced differentiation of peripheral blood hematopoietic stem cells into mature erythrocytes in vitro

Wang Jiaojie, An Huijuan, Shan Hong, Han Xiaogai, Bie Lili, Li Jianbin

[ Full text ]


Techniques and methods


Stem cell culture and differentiation

Effect of fibrin glue scaffolds embedded with sonic hedgehog-loaded chitosan microspheres on the differentiation of nasal mucosa-derived ectomesenchymal stem cells

Cui Xuewen, Yang Kaiyuan, Yang Wenjing, Lu Hao, Shi Wentao, Chen Pingbo, Bi Shiqi, Shen Yuanhao, Zhang Zhijian

[ Full text ]


Scleraxis combined with basic fibroblast growth factor promotes the differentiation of human amniotic mesenchymal stem cells into human ligament fibroblasts in vitro

Sang Peng, Liu Yi

[ Full text ]


Tortoise shell ointment for acute skin wound in rats via Wnt/beta-catenin signal pathway in hair follicle stem cells

Shen Qian, Hu Peixin, Zhong Shuxian, Yang Yalan, Zhang Saixia, Li Chun

[ Full text ]


Effects of different preservation media on the biological properties of human oligodendrocyte precursor cells

Wang Zhaoyan, Yang Yinxiang, Wang Qian, Guan Qian, Luan Zuo

[ Full text ]


Stem cell transplantation

Lipopolysaccharide can influence and regulate proliferation and migration of dental pulp stem cells

Feng Ruxue, Cai Rengang, Xie Dandan

[ Full text ]


Core decompression combined with bone marrow mesenchymal stem cell transplantation for treating osteonecrosis of the femoral head

Liu Jiangfeng

[ Full text ]


Basic experiments of stem cells

Electroacupuncture regulates activation of astrocytes and microglia after spinal cord injury

Pan Weibin, Lin Xiaomin, Fan Xiao

[ Full text ]


Mogroside V promotes bone formation by stimulating osteoblast proliferation and differentiation

Yao Shunhan, Liao Liang, Qin Jiagang, Wei Huacheng

[ Full text ]


Inhibitory effect of complex polysaccharides on ultraviolet-induced photoaging of skin cells

Yang Kaiye, Wang Liping, Wang Bingxin, Lu Yingyu, Feng Jiao, Wu Meiyin, Shi Wan, Hou Shaozhen

[ Full text ]


Review and special topics

Therapeutic mechanisms of mesenchymal stem cell derived exosomes in acute lung injury

Zhang Lishan, Zeng Mian

[ Full text ]


Immunomodulatory effects of mesenchymal stem cells in the treatment of rheumatoid arthritis

Xie Jingchun, Yao Guanping, Yu Limei

[ Full text ]


Biological characteristics of perivascular cells and their supporting effects on hematopoietic stem/progenitor cells

Yang Xiaoping, Zheng Bo

[ Full text ]


In vitro embryo culture is the core of embryo engineering technology

Li Nan, Lin Zhong

[ Full text ]


Conditioned medium from cultured mesenchymal stem cells: a potential for repairing multiple diseases and injuries

Qiu Jiling, Wang Xiaotong, Zhou Haowen, Yang Pishan, Song Aimei

[ Full text ]


Bone marrow mesenchymal stem cells combined with scaffolds in treatment of bone defects: present and future

Chi Yulei, Bu Xianmin, Zha Yumei, Wang Haibin, Meng Chunyang, Wu Bin

[ Full text ]

分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org