Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 890   Vol. 23  No. 33   November 28, 2019

Research and reports


Bone marrow stem cells

Bone marrow mesenchymal stem cells co-transfected by lentivirus-mediated bone morphogenetic protein 2 and vascular endothelial growth factor 165 in combination with demineralized bone matrix for treating rabbit femoral head necrosis

Ma Yuegang, Li Qiang, Tao Xuan, Zhou Zhenjie, Zhu Lunjing, Duan Jiangtao

[ Full text ]


Differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells into hepatocytes under induction by interleukin-1 beta combined with hepatocyte growth factor in vitro

Pan Lijuan, Wang Rongli

[ Full text ]


Porcine nucleus pulposus matrix induces differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells into notochord-like cells

Li Defang, Jiang Zengxin, Zeng Qingmin, Wu Jingping, Xie Xiaocheng

[ Full text ]


Co-culture of bone marrow mesenchymal stem cells and islet cells influences islet function

Yang Huiming, Yu Xing, Fang Yuhui

[ Full text ]


Ginsenoside-induced bone marrow mesenchymal stem cell intervention can affect healing and Wnt/beta-catenin signaling in rats with diabetic skin ulcer

Ma Hongwei, Liu Panyun, Zhang Yaqiong

[ Full text ]


Potential mechanisms of bone marrow stem cells in the treatment of ischemic stroke based on bioinformatics

An Taijian, Zhang Wei, Yang Hong, Wang Qingfeng

[ Full text ]


Embryonic stem cells

Amplification and identification of human placental mesenchymal stem cells

Ma Chen, Li Xiaoguo, Xu Mingjun, Ma Xiaona, Ma Xiaowei

[ Full text ]


Dental pulp and periodontal ligament cells

Effects of insulin-like growth factor-binding protein 5 on osteogenic differentiation of periodontal ligament stem cells stimulated by inflammatory cytokines

Liu Dayong, Wang Yingchengyao, Sun Ruixin, Liu Fan, Jia Zhi

[ Full text ]


Techniques and methods


Stem cell transplantation

Allogeneic chimeric antigen receptor T-cell therapy for recurrent chronic myeloid leukemia in lymphoid blast crisis after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: a two-case report and literature review

Wang Zhen, Zhang Xuejun, Chen Yuqing, Zhang Lei, Zhu Zunmin, Li Yulong, Huang Zhoufeng, Lian Cheng, Shi Mingyue, Zhang Hongsheng, Wang Fuxu, Wen Shupeng, Yang Jing, Zheng Meiqiong, Sun Kai

[ Full text ]


Thrombopoietin improves platelet recovery after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for severe aplastic anemia: an assessment of safety and efficacy

Guo Zhi, Ren Hua, Ji Yong, Chen Liping, Chen Lina, Liu Xuanyong, Zheng Shanshan, Liu Xiaodong, Chen Huiren

[ Full text ]


Treatment of steroid-induced femoral head necrosis by hypoxia-induced bone marrow stromal stem cell transplantation

Dong Wentao, Zhou Yongfang, Zhang Jian, Zhang Fei, Wu Jianhua, Wang Qiang, Xu Fengyang, Peng Wuxun

[ Full text ]


Human induced pluripotent stem cell transplantation for hypoxic-ischemic encephalopathy in neonatal mice

Gong Jiao, Liu Ming

[ Full text ]


Induced pluripotent stem cell transplantation for systemic lupus erythematosus in a mouse model

Ma Linjie, Xue Wentao, Tan Jupeng

[ Full text ]


Stem cell culture and differentiation

Comparing biological characteristics of five kinds of mesenchymal stem cells

Liu Chao, Zhang Lijun, Tao Hao, Du Xinjie, Wang Rui, Li Wenjing, Ding Shumei, Wang Yi, Jiang Lei, Huang Yuxiang

[ Full text ]


Basic experiments of stem cells

Inhibition of high mobility group box 1/nuclear factor-kappa B pathway reduces apoptosis in spinal cord astrocytes after oxygen-glucose deprivation/reoxygenation

Lü Cong, Sun Lin, Feng Haoyu, Ma Xun, He Yajun, Li Jisheng

[ Full text ]


Antagonistic effect of methylene blue on aniline-induced DNA damage of mouse bone marrow cells

Jiang Chao, Hu Yulong

[ Full text ]


Effects of total saponins of Achyranthes bidentata on cytokine profiles of synovial fluid in experimental rabbits with knee osteoarthritis

Gao Kun, Zhang Yong, Chen Dayu, Yu Weiji, Sun Shufen, Wu Yihong, Lin Zhanpeng, Cao Yafei

[ Full text ]


Regulation of miRNA206/histone deacetylase 4 by electroacupuncture promotes myogenic differentiation during multifidus muscle repair

Liu Tong, Yu Jiani, Zou Dehui, Kuang Weichuan, Wang Xiaoyin, Wen Xi, Jiang Ye, Qiu Xiaojia, Zeng Yao, Liu Yue

[ Full text ]


Comparison of different non-contact ultrasound methods for obtaining adipose-derived stromal vascular fraction cells

Wei Jiatian, Lu Peiling, Huang Jing, Liu Xue, Cai Haiming, Wu Guohui, Zhang Linghua, Nie Yunfei

[ Full text ]


Increased expression of long-chain non-coding RNA LINC00511 in periodontitis promotes osteoclast proliferation

Zhao Xiangyu, Zhang Guirong, Guo Chuanbo, Shi Chun, Wu Liuzhong

[ Full text ]


Construction of circular RNA mmu_circ_Rab11a overexpression vector to transfect 293T cells   Yuan Peiyan, Chen Lei, Xu Shuaimei, Tong Fangli, Xu Pingping

[ Full text ]


Review and special topics

Stem cell therapy for Alzheimer’s disease: research status and developmental trend

Xu Gexin, Zhang Yunxia, Zhang Haiying

[ Full text ]


Mesenchymal stem cells: present status and prospect for its application in peripheral nerve injury

Cao Lizhi, Feng Naibo, Wang Juan, Chen Jiafeng

[ Full text ]


Umbilical cord blood mesenchymal stem cells for treatment of tongue squamous cell carcinoma

Zhang Xinyu, Wang Zhuhui, Xu Zhuqing, Zheng Jianjin

[ Full text ]


Satellite glial cells in dorsal root ganglia: implication for pain regulation

Zhang Xiaozhuo, Lü Tingting, Wang Zhaoqin, Weng Zhijun, Cui Yunhua, Zhang Fang, Zhao Min, Liu Huirong, Wu Huangan

[ Full text ]


Bone morphogenetic protein 9: osteogenic induction mechanism and clinical application

Zhu Zhengqing, Chen Xiangrun, Jia Fangteng, Huang Lanfeng

[ Full text ]

分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org