Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 968   Vol. 26  No. 3   January 28, 2022

Research and reports


Bone and joint biomechanics

Biomechanical stability of endoscopic transforaminal lumbar interbody fusion with unilateral pedicle screw combined with contralateral translaminar facet screw fixation

Lin Boying, Shen Mao

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Postural control ability during stair ascent and descent in older female Tai Chi exerciser: biomechanical analysis on dual-task paradigm

Wang Jiangna, Sun Wei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Digital orthopedics

Three-dimensional model analysis of tibial plateau fracture lines

Deng Zhaoyang, Yang Zhaohui

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Three-dimensional finite element analysis of Daogaijinbei manipulation on lumbar intervertebral disc biomechanics

Li Yanting, Chen Jian, Liu Menglan, Ren Manman, Zhong Weihong, Chen Changxing

[ Abstract‍ ][ Full text ]


reliability of flat feet evaluated by foot posture index and its application in three-dimensional printing insoles

Song Yan, Zheng Kun, Wei Haoxin, Lu Dezhi, Xu Yuanjing, Wang Xiaowen, Wang Jinwu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Tension of 3D printed controllable tension band and skin regeneration of skin defect model rats

Maihemuti•Yakufu, Sun Qinqin, Chen Hongtao, Liu Xu, Yiliyaer•Abudusimu, Abudushalamu•Abudukelimu, Liu Jianjiang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Artificial prosthesis

Coverage of the acetabular cup under different perspective angles: assessing the position of the total hip arthroplasty prosthesis for complex types of hip dysplasia

Wang Jinzi, Ding Hai, Zhang Heng, Chang Wenju, Liu Fendou

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Risk factors for recurrent prosthesis dislocation after total hip arthroplasty through posterolateral approach

Li Kai, Liu Zhendong, Li Xiaole, Wang Jingcheng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Early gait changes after total hip arthroplasty through direct anterior approach and posterolateral approach

Wang Chong, Zhang Meiying, Zhou Jian, Lao Kecheng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Changes in kinematic parameters after unicompartmental knee arthroplasty and high tibial osteotomy

Liu Shaohua, Zhou Guanming, Chen Xicong, Xiao Keming, Cai Jian, Liu Xiaofang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Comparison of kinematic alignment and mechanical alignment to guide gait after total knee arthroplasty

Pan Hao, Zhao Huihui, Wang Jiangjing, Wang Feng, Wang Peng, Shi Qiuling, Guo Jin, Li Lin, Liu Guoqiang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Correlation between blood loss during primary total knee arthroplasty and hypoalbuminemia and hypocalcemia after arthroplasty

Qu Pengfei, Wang Huisheng, Li Xi

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Spinal implants

Mobi-C combined with ROI-C fusion cage versus ROI-C fusion cage alone for the treatment of two-level cervical spondylosis: midterm efficacy follow-up

Zhang Qi, Xiong Yang, Yu Xing, Yang Yongdong, Song Jiawei, Qiu Ziye, Ma Yukun, Jiang Guozheng, Feng Ningning, Wang Shuyang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Cortical bone trajectory in elderly patients with osteoporosis of lumbar disease

Cai Feng, Yu Bo, Zeng Duo, Chen Qincan, Liao Qi

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effects of robot-assisted percutaneous minimally invasive pedicle screw placement in oblique lumbar interbody fusion

Feng Shuo, Liu Bo, He Da

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Orthopedic implant

Stability of balloon dilation with injectable calcium sulfate cement for tibial plateau fractures

Chen Jinmin, Chen Suisheng, Ding Jing, Xia Baoquan, Luo Xiaojia, Lu Chenghai

[ Abstract‍ ][ Full text ]Techniques and methods


Bone and joint imaging

Evaluation value of cervical sagittal plane sequence parameters on pain, cervical function and clinical efficacy in patients with cervical spondylotic myelopathy

Cao Sheng, Kong Lingwei, Xu Kun, Sun Zhijie

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Semi-quantitative MRI evaluation of cartilage degeneration in early knee osteoarthritis

Zhang Jian, Lin Jianping, Zhou Gang, Fang Yehan, Wang Benchao, Wu Yongchang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Clinical practice of orthopedic implant

Imbalance of mechanical properties about bilateral shoulder and neck muscle in patients with cervical spondylotic radiculopathy using MyotonPRO

Chen Weijian, Chen Zehua, Wu Jiatao, Xu Xuemeng, Du Jianping

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Relationship between glenoid version angle and degenerative rotator cuff full-thickness tear: matched case control trial

Wu Yafei, Zhu Liang, Ren Qiujian, Li Daen, Li Dadi, Gao Xuren, Guo Kaijin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Correlation analysis between the morphological changes of ankle acupoints and the ankle function after ankle fracture surgery

Liu Yubo, Zhang Huizeng, Zhang Tongrun, Sui Gengyi, Ma Nan, Cheng Xu, Gao Xupeng, Xu Jing, Wang Chaoliang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Review and special topics


Application of 4D bioprinting in tissue engineering

Guan Jian, Jia Yanfei, Zhang Baoxin , Zhao Guozhong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Pathogenesis of femoral head necrosis after internal fixation of femoral neck fractures in young adults

Liang Haoran, Zhou Xin, Yang Yanfei, Niu Wenjie, Song Wenjie, Ren Zhiyuan, Wang Xueding, Liu Yang, Duan Wangping

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Application of intramedullary nailing in the treatment of long tubular bone fractures of the extremities: reaming and non-reaming

Liu Zemin, Lü Xin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Development and application of hexapod external fixator in the treatment of lower limb deformity

Zhang Xingdong, Zhang Yonghong, Wang Dong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Screw placement in posterior route pedicle on subaxial cervical spine: how to improve the therapeutic effect with the development of artificial intelligence

Li Lu, Tang Wen

[ Abstract‍ ][ Full text ]Evidence-based medicine


Open reduction and internal fixation versus circular external fixation for tibial plateau fractures: a meta-analysis

Yang Ruijia, Jiang Lingkai, Dong Zhengquan, Wang Yunfei, Ma Zhou, Cong Linlin, , Guo Yanjing, Gao Yangyang, Li Pengcui

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Meta-analysis of efficacy and safety of Jack kyphoplasty for osteoporotic vertebral compression fractures

Zhong Yuanming, He Bingkun, Wu Zhuotan, Wu Sixian, Wan Tong, Zhong Xifeng

[ Abstract‍ ][ Full text ]
分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org