Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 989   Vol. 26  No. 24   August 28, 2022

Research and reports


Bone marrow stem cells

Osteoblast differentiation after conditional knockout of 3-phosphoinositide-dependent protein kinase-1 gene from bone marrow mesenchymal stem cells

Chen Qiaoling, Bai Yiguang, Liu Kang, Lin Tao, Luo Xuwei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells in obese mice

Chen Chichi, Zhang Yu, He Jiachen, Shi Qin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Osteogenic differentiation potential of microencapsulated transgenic bone marrow mesenchymal stem cells cocultured with osteoblasts

You Wulin, Huang Guicheng, Wang Jianwei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Ouabain induces in vitro differentiation of human bone marrow mesenchymal stem cells into osteoblasts

Cui Yinpeng, Guo Ai, Ma Lifeng, Liu Zhenjiang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Bone marrow mesenchymal stem cells may alleviate brain damage caused by the microglial overactivation in the cortex around ischemic site of stroke

Yan Nan, Wu Yanlong, Tang Xiaohui, Zhang Xiaoyan, Wang Hui, Yang Tianze, Zhou Maochun, Wang Zhengdong, Yang Xiaoxia

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect of paired box gene 6 protein on the differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells into keratolimbal stem cell-like cells

Wu Shuang, Zou Xingxing, Gao Jie, Hu Rong, Su Min

[ Abstract‍ ][ Full text ]


A new method for extracting human bone marrow mesenchymal stem cells and the comparison with traditional methods

Li Shidan, Xing Wei, Xie Xiaoyu, Li Youbin, Wang Shaochuan, Fei Jun

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Adipose-derived stem cells

Co-culture of fibroblasts and vascular endothelial cells affects proliferation and osteogenesis of adipose stem cells

Zhong Ruiying, Wang Fuke, Yang Guiran, Wang Guoliang, Hou Jianfei, Liao Xinyu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Epithelial differentiation of adipose stem cells induced by saliva in vitro

Li Xiaowen, Xu Yingjie, Jia Mengying, Shi Wei, Jia Xinyu, Gong Zhongcheng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect of adipose-derived stem cell transplantation on the immune microenvironment of adipose tissue in aged mice

Wu Siyi, Wu Qiong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Viability of different fat derivatives in vitro and the outcome after transplantation

Zhang Huabin, Zhang Muchen, Liu Chang, Xu Manman, Yin Qichuan, Zhang Aijun

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Umbilical cord and umbilical cord blood stem cells

Isolation, identification, comparison of the differentiation ability of multilineage-differentiating stress-enduring cells from human umbilical cord derived and adipose derived mesenchymal stem cells

Zhang Kun, Li Fang, Xiao Dongjie, Wang Yunshan, Huang Guobao, Liu hua

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect of umbilical cord mesenchymal stem cells on aging thymus epithelial cells

Yang Zailing, Tian Chuan, Lyu Guanke, Pan Hang, Zhu Xiangqing, Wang Jinxiang, Wang Kai, Ruan Guangping, He Zhixu, Shu Liping, Pan Xinghua

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Dental pulp and periodontal ligament stem cells

Osteogenic differentiation of human periodontal ligament stem cells under estrogen and crosstalk between the two pathways

Jin Ke, Wu Xiaoling, Luo Xiaoling, Xu Pengfei, Xu Xiaomei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Techniques and methods


Stem cell culture and differentiation

In vitro differentiation of human placenta-derived mesenchymal stem cells into hepatocytes

Liang Tingting, Chen Li, Fan Mingsong, Zhang Guoying, Zhang Shichang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effects of mechanical stretch on fiber proliferation in human lung epithelial cells

Zhang Rong, Liang Zhenting, Yang Chun, Liu Dongdong, Xi Yin, Zhang Jie, Wang Ya, Xu Yonghao, Liu Xiaoqing, Li Yimin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Expression of vasohibin-1 and other factors after the co-culture of two kinds of Echinococcus granulosus protoscolex and endothelial progenitor cells

Yu Xiaofan, Jiang Huijiao, Tan Xiaowu, Wu Xiangwei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Basic experiments of cells

Establishment and identification of an immortalized oral cancer-related fibroblast line

Chen Sheng, Yang Yan, Ding Liang, Ye Chuanjin, Zhang Lei, Xia Shu, Li Huiling, Huang Xiaofeng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effects of red deer horn powder extract on the biological behavior of bone marrow derived macrophages

Shan Shuai, Dong Yi, Liu Jialin, Han Xiangzhen, He Huiyu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Autophagy-related gene Rubicon deficiency inhibits cellular senescence in the heart

He Fan, Lai Shuaiwei, Zhang Shasha, Dong Fan, Amber Naz, Haniya Mazhar, He Lin, Zhu Hongxin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


CD1d-mediated inhibition of the nucleotide-binding oligomerization domain-like receptor protein 3 inflammatory factor expression via signal regulatory protein-alpha

Xiang Mingzhi, Yuan Zilin, Wang Gang, Cheng Jie, Diao Bo, Liu Yueping

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect of transient receptor potential vanilloid 4 agonist GSK1016790A on axonal regeneration

Qin Xuzhen, Ma Jinjin, Li Meimei, Wang Xingran, Xie Jile, Saijilafu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Antibody detection and cross-matching results in patients with ineffective platelet transfusion in Shenyang region

Wang Hongyang, Li Xiaofeng, Zhou Zhuren, Li Hanpin, Cong Rijiao, Li Jianping

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Review and special topics


Effect and mechanism of mesenchymal stem cells on aging-related ischemic stroke

Chen Na, Wang Xiaohan, Zhang Yunke

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Transcription factor-miRNA-mRNA network analysis of osteogenic differentiation of adipose-derived stem cells

Yu Chunbo, Li Dayu, Fan Fang, Li Changfu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Human umbilical cord mesenchymal stem cells in endometrial injury repair

Liu Xingyu, Hu Xiaofang, Xu Guangli, Wang Rui, Li Peiyao, Wang Mengyuan, Peng Li, Zhu Xiangying

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Role and clinical application prospects of exosomal non-coding RNAs in the occurrence and development of glioma

Liu Chao, Zeng Zhaomu, Wen Xichao, Wu Wensong, Sun Chengyuan, Zheng Kebin

[ Abstract‍ ][ Full text ]分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org