Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 990   Vol. 26  No. 25   September 8, 2022

Research and reports


Bone marrow stem cells

Huo Xue Tong Luo capsule improves osteoblastogenesis of bone marrow mesenchymal stem cells through the ERα-Wnt/β-catenin signaling pathway

Wu Zhongshu, Wei Yurou, Chen Xiaojun, Wuri Shana, He Wei, Wei Qiushi

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Chitosan/poly(lactic-co-glycolic acid)/polylactic acid scaffold with sustained release of nerve growth factor promotes the differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells into neurons

Ji Hangyu, Gu Jun, Xie Linghan, Bao Junping, Peng Xin, Wu Xiaotao

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Adipose-derived stem cells

LncRNA-HOTAIR can regulate differentiation of adipose derived mesenchymal stem cells into osteoblasts

Huang Tao, Jia Zhiqiang, Zhao Xiaoguang, Wang Lei, Fang Liping, Zhai Wenjing, Zhai Shafei, Zhou Yongxin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Biological characteristics of adipose-derived mesenchymal stem cells in diabetic patients and their effect on promoting wound healing

Xu Manman, Ji Zhe, Ou Lingdong, Li Ang, Shen Caiqi, Jin Peisheng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Umbilical cord and umbilical cord blood stem cells

Mechanism of human umbilical cord mesenchymal stem cells to promote platelet plasma coagulation

Liu Chao, Zhang Lijun, Du Xinjie, Xu Qian, Lü Hongjuan, Fan Dongmei, Tian Huanling, Huang Jian, Huang Yuxiang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Techniques and methods


Stem cell transplantation

Tracing transplanted bone marrow mesenchymal stem cells in rat calvarial defect by bioluminescence imaging

Zeng Yuwei, Huang Chuang, Wei Jianguo, Duan Dongming, Wang Le

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Tail vein injection of bone marrow mesenchymal stem cells for repair of skull injury in aging mice

Zhang Jingying, Li Ziyi, Liu Xiaochuan, Li Dan, Wang Yang, Wu Zhuguo

[ Abstract‍ ][ Full text ]


First-trimester human decidual mesenchymal stem cells combined with tanshinone IIA in the treatment of intrauterine adhesions in rats

Xu Weijun, Hu Xiangdan, Yu Dongqing

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Stem cell exosomes

Hypoxia-treated dental pulp stem cell exosomes induce M2 macrophage polarization

Tan Xu, Liang Yu, Liang Yan, Liao Jian

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Comparison of effects of exosomes secreted by different mesenchymal stem cells for the treatment of osteoarthritis

Wang Xianfeng, Ou Xin, Deng Biyong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Basic stem cell experiment

Effect of N-arachidonylethanolamine on axon regeneration of the dorsal root ganglion

Zhang Haonan, Wang Xingran, Li Meimei, Ma Jinjin, Ma Yanxia, Saijilafu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Expression of leptin receptor in mouse skin and the role of leptin receptor-positive cells in skin development and wound healing

Wang Ao, Chu Hongshang, Wu Hongguang, Li Ke, Liu Huijuan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Roles of F-actin and myosin II in the regulation of cell mechanics

Fan Jiayu, Xu Limeng, Liu Yang, Wang Li

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Review and special topics


Mechanism and characteristics of mechanical microenvironment of extracellular matrix and intercellular interaction

Min Ziyang, Munire·Aili, Zheng Yunhao, Zeng Xingzhi, Bian Nanyan, Deng Shuangshan, Xie Jing

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Preparation and sterilization method of human acellular amniotic membrane scaffold

He Qi, Xu Faya, Li Xiyan, Han Lei, Xiao Yanbing, Tu Jiao

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Key problems of preparation and quality control of human amniotic mesenchymal stem cells pharmaceutics

Wang Yuying, Yu Limei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect and mechanism of human amniotic epithelial cells on nerve injury repair

Wang Kang, Zhi Xiaodong, Wang Wei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Immune reconstruction and anti-cytomegalovirus immunity of mesenchymal stem cells after transplantation

Chen Dabing, Yang Ting

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Role of mesenchymal stem cell-derived exosomes in tissue fibrosis repair

Tang Jianhong, Zhang Nini, Huang Guilin, Lang Jiachan, Cui Tianning, Luo Qinliang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Mesenchymal stem cells promote wound healing by regulating the autophagy

Zhang Gaofei, Wang Di, Li Jiamei, Lou Hanxiao, Zeng Yueqin, Liu Wenjun

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Proteoglycans in tooth development and its role in regulating stem cell homeostasis

Chen Jiawen, Sun Tianyu, Liu Peng, Wu Buling, Wu Jingyi

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Impact of nicotine on stem cells

Zeng Rui, Hai Bing

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Future of exosomes and mesenchymal stem cell-derived exosomes in the diagnosis and treatment of Parkinson’s disease

Wei Yufan, Fan Feiyan, Li Shuangli, Zhang Yunke

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Evidence-based medicine


Stem cell transplantation in the treatment of premature ovarian failure: a meta-analysis based on 13 animal studies

Zhao Shuying, Guo Guangling, Liu Chenchen, Zhang Chao, Dong Sirui, Gong Qinqin, Ji Luwei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Efficacy and safety of human umbilical cord mesenchymal stem cells in the treatment of spinal cord injury: a meta-analysis

Shi Yao, Han Shufeng, Yuan Yitong, Du Ruochen, Jing Zhijie, Zhao Bichun, Zhang Ruxin, Zhang Yujuan, Wang Chunfang

[ Abstract‍ ][ Full text ]
分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org