Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 998   Vol. 26  No. 33   November 28, 2022

Research and reports


Bone and joint biomechanics

Mechanics analysis of sacral lumbarization based on finite element method   

Li Jian, Guan Tianmin, Zhu Ye

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Three-dimensional finite element analysis of congenital pseudarthrosis of the tibia in a child after treatment with 3 in 1 osteosynthesis   

Liu Xiaowei, Yang Ge, Mei Haibo

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Biomechanical finite element analysis of lower tibiofibular ligament   

Ding Junwen, Mi Tao, Li Zeqing, Ren Rong, Tang Baoming, Luo Wei, Li Zhaowei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Establishment and validation of finite element model of cervical facet joint in children   

He Yujie, Li Pei, Xue Mingming, Li Zhijun, Li Xiaohe, Wang Xing, Gao Mingjie, Wu Chao, Kang Zhijie, Zhang Shaojie, Wang Haiyan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Finite element analysis of three internal fixation methods for treating femoral shaft fracture   

Xu Zhi, Zhong Hehe, Xiang Hao, Li Enchao, Huang Yushun, Lu Hao, Jin Ying, Zou Gang, Liu Yi

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Digital orthopedics

Stability of 3D-printed titanium trabecular metal socket cups during total hip arthroplasty   

Ma Ning, Wang Cong, Liu Ningqiang, Xie Tong, Yang Chaojian, Guo Chongjun, Niu Dongsheng, Liang Yuqi

[ Abstract‍ ][ Full text ]


3D-CT-guided unilateral biportal endoscopic localization of L5 and S1 nerve roots and intervertebral space   

Bi Jingwei, Ren Jiabin, Liu Xin, Sun Ning, Li Rui, Li Yuefei, Sun Zhaozhong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Femoral neck fractures in middle-aged and young adults using femoral neck system assisted by 3D printed guide plate   

Sheng Xiaolei, Liu Su, Wang Jin, Zhao Lei, Zhu Yi, Zhang Wei, Gu Qi, Yuan Feng, Tian Shoujin, Ge Jianfei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Artificial prosthesis

Effect of intravenous dexamethasone preoperatively on pain and complications after unicondylar arthroplasty   

Wang Zhenheng, Wang Zhidong, Liu Naicheng, Chen Guangdong, Gao Maofeng, Shi Weidong, Zhu Ruofu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Intra-articular tranexamic acid at different volumes and doses affects blood loss during total knee arthroplasty   

Liu Jinlei, Yin Li, Zhang Yi, Wang Haitao, Lu Yingzi

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Early hip abductor training to improve balance and walking ability after total knee arthroplasty
Quan Honglei, Zheng Jiejiao, Feng Youyan, Zhang Jie, Zhu Yinghui

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Adjective application of dexamethasone combined with furosemide for early pain and swelling after total knee arthroplasty   

Song Wei, Zhang Yaxin, Jia Dazhou, Sun Yu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Orthopedic implant

Femoral neck system or combined cannulated screws for femoral neck fracture   

Li Yongwang, Long Yubin, He Rongli, An Ming, Zhang Qian, Qi Hui, Han Zhe, Ma Wenhai

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Risk factor analysis and prediction of deep venous thrombosis of lower extremity in elderly patients with hip fracture after operation   

Rong Yi, Yu Hao, Yang Junfeng, Wang Lan, Zhang Jiannan, Shao Yang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Spinal implant

Application of height adjustable titanium fusion cage in endoscopic lumbar fusion   

Xu Wei, Li Zhifei, Wan Tong, Yu Weibo, Zhang Yisheng, Zhou Jinyan, Bu Xianzhong, Zhong Yuanming

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Oblique lumbar interbody fusion combined with lateral plate versus combined with pedicle screw fixation via the posterior approach for lumbar degenerative diseases: a six-month follow-up   

Lang Zhao, Ge Tenghui, Wu Jingye, Zhang Ning, Tian Wei, Sun Yuqing

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Techniques and methods


Bone and joint imaging

A machine learning prediction model based on MRI radiomics for refracture of thoracolumbar segments   

Liu Jin, Yin Hongkun, Chen Guo, Zhang Yu, Gu Zuchao, Tang Jing

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Correlation between pelvic incidence-lumbar lordosis and clinical outcome in patients with degenerative lumbar scoliosis   

Pan Xian, Liang Simin, Liu Bingxia, Song Tianzeng, Ma He, Wu Peng, Ge Zhaohui

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Basic experiment of orthopedic implant

Effect of Miao medicine Jiuxian Luohan Jiegu Decoction on osteogenic differentiation and fracture healing in tibial fracture rats   

Li Yi, Yang Yanjun, Peng Songyun, Cheng Zhigang, Zhong Kai, Yin Tianping, Tang Lianghua

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Subarachnoid injection via the posterior atlanto-occipital interspace is an alternative way of administration in a rat model of spinal cord injury   

Li Chuanhong, Yu Xing, Yang Yongdong, Yang Kaitan, Zhao He

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Screening key genes in synovium of osteoarthritis by a combination of differentially expressed genes and weighted co-expression network analysis   

Qian Xiaofen, Zeng Ping, Liu Jinfu, Wang Hao, Zhou Shulong, Pan Haida

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Review and special topics


Molecular mechanism of magnesium ion promoting bone regeneration   

Zhang Jingxin, Liu Linfeng, Zhang Shiwen, Lin Jie

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Relationship between hypoxia-inducible factors and bone homeostasis disorders   

Li Hongyuan, Yang Liu, Jin Xianhui

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Skeletal muscle function and exercise regulating cognitive function of the older adults   

Xiao Youding, Gao Qianjin, Wang Erli

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Evidence-based medicine


Joint mobilization treatment for chronic ankle instability function recovery: a meta-analysis   

Yin Yikun, Wang Jialin, Wu Chaoming, Sun Junzhi

[ Abstract‍ ][ Full text ]分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org