Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 1007   Vol. 27  No. 6   February 28, 2023

Research and reports


Bone marrow stem cells

Protection of manganese oxide nanoparticles for bone marrow mesenchymal stem cell spreading against oxidative stress

Tian Qinyu, Tian Xinggui, Tian Zhuang, Sui Xiang, Liu Shuyun, Lu Xiaobo, Guo Quanyi

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect of M2 macrophage-derived exosomes on osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells

Liu Wentao, Feng Xingchao, Yang Yi, Bai Shengbin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Casein kinase 2-interaction protein-1 regulates the osteogenic ability of bone marrow mesenchymal stem cells in osteoporosis rats

Long Yanming, Xie Mengsheng, Huang Jiajie, Xue Wenli, Rong Hui, Li Xiaojie

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Umbilical cord and umbilical cord blood stem cells

Clinical-grade human umbilical cord mesenchymal stem cells affect the improvement of neurological function in rats with traumatic brain injury

Cui Lianxu, Jiang Wenkang, Lu Dahong, Xu Junrong, Liu Xiaocui, Wang Bingyun

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Dental pulp and periodontal ligament stem cells

Three-dimensional culture affects morphology, activity and osteogenic differentiation of human periodontal ligament stem cells

Li Xinyue, Li Xiheng, Mao Tianjiao, Tang Liang, Li Jiang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Stem cells and exosomes

Effects of bone marrow mesenchymal stem cells-derived exosomes on hypoxia-treated myoblasts

Li Qicheng, Deng Jin, Fu Xiaoyang, Han Na

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Inhalation of bone marrow mesenchymal stem cells-derived exosomes alleviates inflammatory injury in chronic obstructive pulmonary disease

Wang Min, Yin Xiushan, Wang Yingxi, Zhang Yan, Zhao Long, Xia Shuyue

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Proteomic analysis of cerebrospinal fluid exosomes derived from cerebral palsy children

Zhang Houjun, Deng Bowen, Jiang Shengyuan, Zhao Yi, Ren Jingpei, Xu Lin, Mu Xiaohong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Extraction and identification of exosomes from three different sources of ovarian granulosa cells

Gao Ting, Ma Xiaohong, Li Xiaorong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Techniques and methods


Stem cell culture and differentiation

Osteogenic differentiation of human perivascular stem cells and its regulation based on Wnt/beta-catenin signaling pathway

Yuan Wei, Liu Jingdong, Xu Guanghui, Kang Jian, Li Fuping, Wang Yingjie, Zhi Zhongzheng, Li Guanwu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Comparison of puerarin and icariin on the biological properties of mouse preosteoblasts

Qiao Luhui, Ma Ziyu, Guo Haoyu, Hou Yudong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


An experimental method for simultaneously culturing primary cortical and hippocampal neurons

Liao Yidong, Ming Jiang, Song Wenxue, Wang Zili, Zhang Yu, Liao Yifei, Xu Kaya, Yang Hua

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Spatiotemporal dynamic changes of ependymal cells after spinal cord injury in transgenic mice

Hao Liufang, Duan Hongmei, Wang Zijue, Hao Fei, Hao Peng, Zhao Wen, Gao Yudan, Yang Zhaoyang, Li Xiaoguang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Stem cell transplantation

Collagen/silk fibroin scaffold combined with neural stem cells in the treatment of traumatic spinal cord injury

Li Xiaoyin, Yang Xiaoqing, Chen Shulian, Li Zhengchao, Wang Ziqi, Song Zhen, Zhu Daren, Chen Xuyi

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Rituximab combined with autologous peripheral blood stem cell transplantation in the treatment of diffuse large B-cell lymphoma and the expression of related factors

Ke Weiqiang, Chen Xianghui, Chen Xiaoling, Meng Jie, Ma Yanlin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect and mechanism of different administration routes of placenta-derived mesenchymal stem cells in the treatment of tree shrews with osteoporotic fracture

Huang Guijiang, Ji Yuwei, Zhao Xin, Yang Yi, Zhao Yulan, Wang Peijin, Tang Wei, Jiao Jianlin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Review and special topics


Application potential of adipose-derived stem cells in female pelvic floor dysfunction diseases

Bai Siqi, Xiao Zhen, Liu Jing

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Acquisition and application of ectodermal mesenchymal stem cells

Zhang Qijian, Xu Ximing

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Schwann cell-derived exosomes promote the repair and regeneration of injured peripheral nerves

Yuan Bo, Xie Lide, Fu Xiumei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Bibliometric and visualized analysis of researches on gastric cancer stem cells

Yin Shuoxin, Zhang Tao, Wang Shuping, Lu Xin, Huang Xuping, Yin Mengying, Yang Yuwei, Yuan Bingmao, Mao Zhihua, Chen Yuanneng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Application of stem cells to skin anti-aging

Xiong Juan, Guan Yalin, Yang Yutong, Wang Fan, Liu Zhongshan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Action mechanism and prospect of bone microvascular endothelial cells for treating femoral head necrosis

Qin Yuxing, Ren Qiangui, Li Zilong, Quan Jiaxing, Shen Peifeng, Sun Tao, Wang Haoyu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Advances and problems in cell-free treatment of diabetic skin chronic wounds

Xu Qijing, Yang Yichun, Lei Wei, Yang Ying, Yu Jiang, Xia Tingting, Zhang Meng, Zhang Tao, Zhang Qian

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Evidence-based medicine


Meta-analysis of the value of exosomal miRNA for the diagnosis of chronic kidney disease

Chen Guanting, Zhang Linqi, Li Qingru

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Mesenchymal stem cells for allergic rhinitis: a meta-analysis based on animal experiments

Yan Le, Zhang Huiping, Dai Lintong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org