Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 944   Vol. 25  No. 15   May 28, 2021

Research and reports


Bone and joint biomechanics

Biomechanical characteristics of a sleeve-type guided growth rod in a six-degree-of-freedom joint robot

Xue Jingbo, Zhu Bin, Li Zepeng, Wang Cheng, Ouyang Zhihua, Yan Yiguo

[ Full text ]


Spatiotemporal, kinematic and kinetic characteristics of gait in children with genu valgus

Li Yang, Jiang Shuyun, Li Yiying, Yu Yan, Lu Xiaoying, Wang Danci

[ Full text ]


Biomechanical properties of three types of posterior single-segment fixation for type II Hangman’s fracture

Ruan Hanjiang, Jin Genyang, Li Xinwu,   Yao Jian, Wu Peng, Zhang Yin, Zhang Shuai, Xiao Jun

[ Full text ]


Characteristics and changes of plantar pressure of healthy men aged 3-35 years old during natural walking

Lin Qinqin, Li Ruoming, Geng Yuanwen, Yuan Hang, Yang Xiaoli

[ Full text ]


Digital orthopedics

Finite element analysis of novel femoral neck system for unstable femoral neck fractures

Fan Zhirong, Su Haitao, Zhou Lin,   Huang Huida, Zhou Junde, Jiang Tao, Liu Zitao

[ Full text ]


Finite element analysis of two internal fixation methods for treating extra-articular proximal tibial fractures

Han Shichong, Li Chang, Xing Haiyang, Ge Wenlong, Wang Gang

[ Full text ]


Finite element analysis of transposition of posterior tibial tendon for foot drop

He Shaobo, Liu Jichao, Yang Lifeng, Ding Yongfeng, Li Wujian

[ Full text ]


Artificial prosthesis

Changes in sagittal parameters of cervical spine after double-segment artificial cervical disc replacement and anterior cervical discectomy and fusion

Chen Jiang, Li Jinyu, Zheng Chenying, Bai Chunxiao, Zhang Fan, Liu Chuyin, Zhao Xueqian, Yuan Qiaomei, Di Xueshi, Kang Shengqian, Jia Yusong

[ Full text ]


Comparison of the effects of total hip arthroplasty with different interface prostheses in the treatment of elderly hip diseases     

Liu Pengran, Jiao Rui, Tao Jin, Chen Hui, Dai Jihang, Yan Lianqi

[ Full text ]


Direct repair of medial collateral ligament injury combined with brace in total knee arthroplasty

Liu Kun, Xu Hao, Wang Yingzhen, Zhang Haining, Fang Yuan, Xiang Shuai, Lü Chengyu

[ Full text ]


In vitro experiment of tetrandrine on the model of osteolysis induced by wear particles around the prosthesis

Liu Zige, Liu Xinrui, Li Yan, Song Guorui, Zhang Chen, Chen Desheng

[ Full text ]


Mechanical analysis on the position difference of short-stemmed prosthesis in hip arthroplasty           

Li Yonghe, Wang Xiankang, Meng Yu, Liu Lu, Zhang Chunqiu, Ye Jinduo

[ Full text ]


Spinal implants

Statistical decision tree model analysis on hidden blood loss in the perioperative period of thoracolumbar burst fracture accompanied with neurological deficiency

Gao Zhixiang, Xiao Cong, Yang Hongtao, Meng Xiangyu

[ Full text ]


Effect of lumbopelvic sagittal parameters on secondary adjacent vertebral fracture after percutaneous kyphoplasty for osteoporotic vertebral compression fracture

Zhang Le, Pan Bin, Ruan Ruxin, Guo Kaijin

[ Full text ]


Efficacy and prognosis of transforaminal endoscopy in the treatment of lumbar disc herniation in patients infected with human immunodeficiency virus: a non-randomized, controlled, two-year follow-up clinical study

Lu Ming, Wang Chunhong, Li Min, Luo Tao, Lin Yongsui, Zhou Weili, Sha Baoxue, Wang Mingxin, Meng Deqiang, Gao Zhenchao,Yang Guangling, Zhao Xingcheng,Chen Qiu

[ Full text ]


Orthopedic implants

Medium-and long-term follow-up of Salter pelvic osteotomy and implant fixation for children with developmental hip dislocation   

Liu Yongyu, Xu Jingli, Lin Tianye, Wu Feng, Shen Chulong, Xiong Binglang, Zou Qizhao, Lai Qizhong, Zhang Qingwen

[ Full text ]


Analysis of collapse and related factors in the treatment of ARCO I-II non-traumatic necrosis of femoral head with porous tantalum rod

Su Jingyang, Zhang Yaojie, Cao Bin, Hao Xuewei, Li Xiao, Han Yongtai

[ Full text ]


Effect of the third fragment on the healing of femoral shaft fractures after intramedullary nailing fixation   

Mao Guoshu, Zhou Min, Li Xiaoming, Zhou Zihong, Yin Qudong

[ Full text ]

Techniques and methods


Orthopedic implants related big data analysis

Knowledge mapping of three-dimensional printing in biomedical field based on VOSviewer

Song Yahan, Wu Yunxia, Fan Daoyang

[ Full text ]


Bone and joint imaging

Correlation of infrapatellar fat pad edema with trochlear and patellofemoral joint morphology: MRI evaluation

Chen Xiaolong, Zhao Heng, Hu Rong, Luo Guanghua, Liu Jincai

[ Full text ]


Review and special topics

Quadrilateral plate fractures: research progress of implant treatment

Yang Youwei, Feng Wei

[ Full text ]


Evidence-based medicine

Meta-analysis of repairing pronator muscle after metacarpal plate fixation of distal radius fracture

He Xiangzhong, Chen Haiyun, Lü Yang, Liu Jun, Huang Junhan, Gao Shihua, Guan Jianhao, Wang Yangfa

[ Full text ]


Efficacy and safety of tranexamic acid and epsilon-aminocaproic acid in reducing perioperative blood loss during total knee arthroplasty: a meta-analysis

Chen Wang, Feng Shuo, Zhang Yu, Chen Xiangyang

[ Full text ]


Efficacy of arthroscopy combined with sodium hyaluronate for knee osteoarthritis: a meta-analysis

Li An’an, Chen Jiayun, Chen Jin, Song Min, Li Congcong, Ye Guozhu, Wu Gaoyi, Lin Wenzheng, Cai Yuning, Liu Wengang

[ Full text ]


Masquelet technique in treatment of infectious nonunion: a meta-analysis

Xu Canhong, Meng Lin, Dong Panfeng, Zhan Huasong, Song Shilei

[ Full text ]


Efficacy and safety of tranexamic acid combined with rivaroxaban in primary total knee and hip arthroplasties: a meta-analysis

Gao Fenghe, Chen Tongying, Lin Jiebin, Liang Zujian

[ Full text ]

分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org