Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 900   Vol. 24  No. 7   March 8, 2020

Research and reports


Bone marrow stem cells

Effects of strontium-modified titanium surfaces on adhesion, migration and proliferation of bone marrow mesenchymal stem cells and expression of bone formation-related genes

Liu Chundong, Shen Xiaoqing, Zhang Yanli, Zhang Xiaogen, Wu Buling

[ Full text ]


Knockout of NIPBL gene down-regulates the abilities of proliferation and osteogenic differentiation in mouse bone marrow mesenchymal stem cells

Lin Ming, Pan Jinyong, Zhang Huirong

[ Full text ]


Intra-articular injection of optimal concentration of bone marrow mesenchymal stem cells for treating rabbit cartilage defects

Chen Ganghong, Zeng Chaoming, Chen Ziming, Liao Junxing, Ma Yuanchen, Zheng Qiujian

[ Full text ]


Neuronal differentiation of rat bone marrow mesenchymal stem cells via lentivirus-mediated bone morphogenetic protein 7 transfection

Zhang Wen, Lei Kun, Gao Lei, Li Kuanxin

[ Full text ]


Biomechanical analysis of chemical acellular nerve allograft combined with bone marrow mesenchymal stem cell transplantation for repairing sciatic nerve injury

Wu Zhifeng, Luo Min

[ Full text ]


Umbilical cord and umbilical cord blood stem cells

Proliferation and apoptosis of chondrocytes co-cultured with TDP43 lentivirus transfected-human umbilical cord mesenchymal stem cells

Huang Yongming, Huang Qiming, Liu Yanjie, Wang Jun, Cao Zhenwu, Tian Zhenjiang, Chen Bojian, Mai Xiujun, Feng Enhui

[ Full text ]


Elabela promotes differentiation of Wharton’s jelly-derived mesenchymal stem cells into cardiomyocyte-like cells

Qin Xinyu, Zhang Yan, Zhang Ningkun, Gao Lianru, Cheng Tao, Wang Ze, Tong Shanshan, Chen Yu

[ Full text ]


Immunomodulatory characteristics of human umbilical cord mesenchymal stem cells in vitro   

Liu Mengting, Rao Wei, Han Bing, Xiao Cuihong, Wu Dongcheng

[ Full text ]


Tumor stem cells

Baicalein inhibits the biological behavior of hepatocellular carcinoma stem cells by downregulation of Decoy receptor 3 expression

Cen Yanhui, Xia Meng, Jia Wei, Luo Weisheng, Lin Jiang, Chen Songlin, Chen Wei, Liu Peng, Li Mingxing, Li Jingyun,

Li Manli, Ai Dingding, Jiang Yunxia

[ Full text ]


Promoting effect of osteopractic total flavone combined with

nano-bone materials on proliferation and differentiation of MC3T3-E1 cells

Li Jinyu, Yu Xing, Jiang Junjie, Xu Lin, Zhao Xueqian, Sun Qi, Zheng Chenying, Bai Chunxiao, Liu Chuyin, Jia Yusong

[ Full text ]


Techniques and methods


Stem cell culture and differentiation

Electrical stimulation combined with neurotrophin 3 promotes proliferation and differentiation of endogenous neural stem cells after spinal cord injury in rats

Zhang Peigen, Heng Xiaolai, Xie Di, Wang Jin, Ma Jinglin, Kang Xuewen

[ Full text ]


Stem cell transplantation

Transplantation of bone marrow mesenchymal stem cells overexpressing glial cell line derived neurotrophic factor gene for spinal cord injury

Huang Cheng, Liu Yuanbing, Dai Yongping, Wang Liangliang, Cui Yihua, Yang Jiandong

[ Full text ]


Regulation of limbal stem cells via Wnt signaling in the treatment of limbal stem cell deficiency

Han Bo, Yang Zhe, Li Jing, Zhang Mingchang

[ Full text ]


Transplantation of human stem cells from the apical papilla for treating dextran sulfate sodium-induced experimental colitis

Li Jia, Tang Ying, Zhu Qi, Zhang Yanping, Zhou Peigang, Gu Yongchun

[ Full text ]


Basic experiments of stem cells

Zuogui Pill has protective effect against oxidative stress injury in osteoblasts

Qiao Jiutao, Guan Dehong, Wang Dongyan, Liu Aiyun

[ Full text ]


Fibroblast growth factor receptor 3 regulation and mechanism in callus formation

Xu Shaoce, Wang Shiyao, Zhou Jianwei, Pan Yixin, Wang Yuliang

[ Full text ]


Mechanism underlying mechanical stress regulating fibroblasts-derived exosomes at the osteotomized end following hallux valgus correction

Xie Fei, Li Yanle, Lin Xinxiao, Hu Haiwei, Sang Zhicheng, Sun Yongsheng, Jiang Kewei, Cheng Ying, Wen Guannan, Wen Jianmin, Sun Weidong

[ Full text ]


Involvement of GDNF/PI3K/AKT pathway in promoting facial nerve regeneration using electroacupuncture in a rabbit model of facial nerve crush injury

Fei Jing, Zheng Hongdi, Yu Liya, Li Leiji

[ Full text ]


Review and special topics

Research progress in osteogenic differentiation of adipose-derived stem cells induced by bioscaffold materials

Zhang Shengmin, Liu Chao

[ Full text ]


Application and prospect of bone marrow mesenchymal stem cells in the treatment of early femoral head necrosis

Wang Tiantian, Wang Jianzhong

[ Full text ]


Tissue repair using mesenchymal stem cells via mitochondrial transfer

Wang Zhangling, Yu Limei, Zhao Chunhua

[ Full text ]


Three-dimensional hanging-drop culture of mesenchymal stem cells in the treatment of tissue injury

Deng Junhao, Li Miao, Zhang Licheng, Tang Peifu

[ Full text ]


Non-coding RNAs in human dental pulp stem cells: regulations and mechanisms

Ren Chunmei, Liu Yufang, Xu Nuo, Shao Miaomiao, He Jianya, Li Xiaojie

[ Full text ]


Pathogenesis of inflammatory bowel disease and mesenchymal stem cell therapy: therapeutic application and existing problems

Huang Wenwen, Li Shuo, Hou Zongliu, Wang Wenju

[ Full text ]


A bibliometric analysis on articles, authors and high-impact institutions in the field of pluripotent stem cells based on data from Scopus

He Lin, Bai Jinwei, Su Wei

[ Full text ]

分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org