Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 902   Vol. 24  No. 9   March 28, 2020

Research and reports


Artificial prosthesis

Learning curve and early clinical results of total hip arthroplasty with MAKO robot assisted posterolateral approach

Cui Keze, Guo Xiang, Han Guibin, Chen Yuanliang, Liu Yiheng, Zhong Haibo

[ Full text ]


Direct anterior approach versus anterolateral approach in total hip arthroplasty: comparison of early postoperative patient’s perception

Milalimmu·Multiza, Zhao Wei, Varesjiang·Nyyaz, Yuan Hong, Wang Li

[ Full text ]


Application value of 3D printing guide plate in SuperPATH technology for elderly hip arthroplasty: retrospective study and evidence analysis of literature retrieval

Zhao Weibiao, He Ziwei, Li Ji, Li Yi

[ Full text ]


Relationship of extrusion and elevation of blood-expelling methods during total knee arthroplasty with postoperative complications

Yin Jiandong, Wang Xinling, Zuo Biao, Li Nongyi

[ Full text ]


Total knee arthroplasty for rheumatoid arthritis: knee function and biochemical index changes

Zhou Qi, Gao Yi, Wei Kang, Li Jun, Xu Jianda, Jiang Yang, Qu Yuxing

[ Full text ]


Spinal implants

Comparison between anterior cervical discectomy and fusion using Zero-P and traditional anterior cervical plate plus cage for treating two-level cervical spondylosis

Yu Bin, Peng Yinxiao, Xue Li, Qin Hui, Liang Yijian

[ Full text ]


Design and application of fulcrum screws for atlantoaxial dislocation

Ge Su, Zou Xiaobao, Ma Xiangyang, Wang Binbin, Yang Haozhi, Zhang Shuang, Ni Ling, Chen Yuyue, Xia Hong, Wu Zenghui

[ Full text ]


Percutaneous vertebroplasty through unilateral and bilateral pedicle approaches and unilateral pedicle extrapedicle approach for the treatment of thoracolumbar vertebral compression fractures: bone cement perfusion volume and cement leakage rate

Zhang Zhiwei, Li Li, Huang Ziyu, Wu Duoyi, Gan Farong, Ye Baofei, Zhang Yan, Zhang Taibiao, Hu Wanjun

[ Full text ]


Orthopedic implants

Relationship between blood loss of proximal femoral nail anti-rotation fixation and local use combined with intravenous injection of tranexamic acid

Zheng Zhihui, Chen Sheng, Guan Keli, Zheng Xun, Chen Haibo, Zeng Qingqiang

[ Full text ]


New application of Endobutton suspension plate in hallux valgus deformity

Li Guijun, Huang Kai, An Jinyu, Zhang Lei, Gao Libo, Gao Lei, Wu Yixiong, Lu Jiajun

[ Full text ]


Techniques and methods


Bone and joint biomechanics

Mechanical responses of the degenerated lumbar spines with different degrees at low frequency vibration generated by vehicle driving using finite element analysis

Liu Jie, Fan Ruoxun, Gao Jiazi, Zeng Sheng, Liu Jun

[ Full text ]


Digital evaluation of finite element model for percutaneous kyphoplasty with bone cement injection

Wang Yiya, Zhang Han, Lan Hai

[ Full text ]


Finite element analysis of different fixation methods for poor medial column support proximal humeral fracture

Liu Yan, Ge Hongqing, Guan Hua, Chen Wenzhi

[ Full text ]


Mechanical simulation analysis of static finite element models of the femur with different material assignments

Yan Jiying

[ Full text ]


Development and biomechanical study of a new sternoclavicular hook plate

Lin Wang, Wang Yingying, Lin Weimin, Xu Shenggui, Huang Qilong, Guo Weizhong, Lin Chengshou

[ Full text ]


Establishment of normal foot and common foot disease models using three-dimensional finite element method and biomechanical analysis

He Xiaoyu, Wang Chaoqiang, Zhou Zhiping, Zhang Zhongning, Lai Caosheng, Ruan Kangming, Li Xueli, Zhao Dewei

[ Full text ]


Bone and joint imaging

Relationship between a linear black signal area of STIR image in MRI of osteoporotic thoracolumbar fracture and the size of external force

Zhong Yuanming, Luo Man, Tang Fubo, Tang Cheng

[ Full text ]


Differences in relative parameters of acetabulum in hip arthroplasty between CT horizontal plane and CT true pelvic plane

Deng Biyong, Deng Bixiang

[ Full text ]


Review and special topics

Application of robot in orthopedic surgery: reliability and room for improvement

Cao Xuhan, Bai Zixing, Sun Chengyi, Li Yanle, Sun Weidong

[ Full text ]


Risk factors for stress fracture of lower limbs and future research direction

Zhao Yanxu, Zhang Zhao, Luo Dong, Li Manglai, Wang Jing, Fang Jie, Jiang Wen, Feng Yong, Peng Jiang, Xu Wenjing, Wang Yu, Wang Aiyuan, Zhang Minze

[ Full text ]


Progress in the study of appearance, material and fixation band of splint for distal radius fracture

Yan Wei, Jiang Tao, Wu Changgui, Kong Bo, Xi Xiaobing

[ Full text ]


Evidence-based medicine

Meta-analysis of total knee arthroplasty guided by kinematic alignment and mechanical alignment         

Zhao Chuntao, Qing Mingsong, Yu Langbo, Peng Jiachen

[ Full text ]


Meta-analysis of the effectiveness of cold therapy after total knee arthroplasty

Liu Yu, Zhang Nanxin, Dai Liqun, Ying Wei

[ Full text ]


Safety of steroid-containing cocktail periarticular injection after knee arthroplasty: a meta-analysis

Huang Yong, Zhu Weimin, Lu Wei, Ouyang Kan, Peng Liangquan, Liu Haifeng, Li Hao, Feng Wenzhe, Xu Jian, Zhong Mingjin, Chen Kang, Li Ying, Deng Zhenhan

[ Full text ]


Meta-analysis of radial head arthroplasty versus open reduction and internal fixation for treating radial head fractures

Cheng Caitong, Han Pengfei, Wu Taiyong, Li Jian, Fu Haijun, Wang Yushan, Feng Yi

[ Full text ]


Microscope-assisted versus traditional anterior cervical approach for cervical spondylopathy: a meta-analysis

Luo Haitao, Cheng Zujue, Lü Shigang, Xiao Juexian, He Wei, Huang Kai, Fan Yanghua, Zhu Xingen

[ Full text ]


Efficacy and characteristics of parecoxib and celecoxib in the treatment of pain after orthopedic surgery: a meta-analysis

Deng Jinman, Fang Guanjun, Wang Yu, Ding Shaobo

[ Full text ]

分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org